Har Kongeriket Norge blitt et anarki?

Publisert 5.8.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Arkivfoto: Colourbox

Vi står foran et nytt stortingsvalg. Kampen om en eller flere meget godt betalte taburettplasser i landets nasjonalforsamling, er i full gang. Skittkastingen er like ille som forrige gang, om ikke enda styggere i år. For det er fortsatt om å gjøre å rakke mest mulig ned på enhver politisk motpart, samtidig som partienes ledere, deres representanter, valgarbeidere og sympasitører, igjen har glemt alle sine egne tidligere brutte løfter og rent velgersvik Dette gjelder på tvers av alle partigrenser.

Simpel diskreditering mer vanlig

Flere stortingspartiers valgarbeidere og sympasitører, har heller ikke gått av veien for og åpent diskreditere flere privatpersoner på sosiale medier, og fordi disse kanskje ikke er eller var 100 % enig med deres parti eller politikk. Jeg har fått se mange groteske eksempler på bl.a. Facebook, og ble selv for bare en dag siden utsatt for noe liknende. Samtidig har de som har publisert diverse saker, ikke brydd seg om å undersøke på forhånd om det de lirte av seg – i stundens hete, var sant eller usant. Dessverre så trykker mange på sendeknappen før de sjekker opp fakta med den eller dem en sak angår. Da er skaden allerede forvoldt, og den kan kanskje aldri noen gang rettes opp igjen. Akkurat det tenker mange dessverre ikke over før de selv blir rammet. Da er det allerede for sent.

Som ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, valgte jeg for en del år siden å ikke være medlem i noen politiske partier eller politiske organisasjoner, og slik er derfor situasjonen pr. dags dato. Siden Samfunnsmagasinet også er et tverrpolitisk fritt og partiuavhengig magasin, så jeg det som viktig at jeg som redaktør, da forholdt meg politisk nøytral overfor alle lesere og innsendere. Å være politisk nøytral i eget magasin, betyr derimot ikke at jeg selv ikke kan, vil, eller har rett til å komme med personlige meninger om politikken som de ulike partiene i Norge fører og har ført.

Om dagens sittende stortingspartier

I en miniartikkelserie, har jeg i løpet av våren og sommeren publisert saker om samtlige partier som i dag sitter på Stortinget. Materialet ble hentet ut fra de respektive partienes hjemmesider, og er således ikke sfm.no sine meninger.

Nå skal jeg i egenskap av privatperson, ikke som ansvarlig redaktør, også vise til enkelte saker knyttet til samtlige sittende stortingspartier, og som jeg personlig synes er meget viktig for meg å nevne i forbindelse med det kommende stortingsvalget. Jeg tar samtidig med at jeg personlig ikke er tilhenger av verken EU eller EØS.

Om følgende partier vil jeg si;

AP (Arbeiderpartiet)
Arbeiderpartiet er et av de sittende partiene som støtter ran av landets samboende og gifte pensjonister, som hver måned fratas 10 % av sin grunnpensjon. Samordningen som bevislig er lovstridig, rammer ganske mange tusen norske pensjonister i både Norge og i utlandet økonomisk. AP er for EU/EØS. Partiet vil heller ikke gjøre noe med lovbruddene og overgrepene som barnevernet fortsatt foretar seg.

H (Høyre)
Høyre støtter også ran av norske pensjonister. Høyre støttet også den meget omstridte pensjonsreformen i sin tid, som har gitt mange en langt trangere økonomi fra den 1.1.2015. Høyre støtter også forskjellsbehandling av mennesker. Høyre synes også det er helt ok at Norge styres fra Brussel gjennom EØS-avtalen. Høyre er for EU. Partiet vil heller ikke gjøre noe med lovbruddene og overgrepene som barnevernet fortsatt foretar seg.

V (Venstre)
Venstre støtter også ran av pensjonister. Venstre klarte i løpet av sin stortingsperiode også å ødelegge flere arbeidsplasser. Jeg sikter til Moss/Rygge sivile lufthavn. Venstre er for EU/EØS. Partiet vil heller ikke gjøre noe med lovbruddene og overgrepene som barnevernet fortsatt foretar seg.

KrF (Kristelig Folkeparti)
Partiet støtter ran av pensjonister. Partiet er for forskjellsbehandling. Partiet er for EU/EØS. Partiet vil heller ikke gjøre noe med lovbruddene og overgrepene som barnevernet fortsatt foretar seg.

MDG. (Miljøpartiet De Grønne)
Partiet støtter ran av pensjonister. Partiet støtter forskjellsbehandling. Noe usikkert gjeldende forhold til EU/EØS. Partiet vil heller ikke gjøre noe med lovbruddene og overgrepene som barnevernet fortsatt foretar seg.

SP (Senterpartiet)
Partiet støtter ran av pensjonister. Partiet støtter forskjellsbehandling. Partiet er ikke for EU og EØS. Partiet vil heller ikke gjøre noe med lovbruddene og overgrepene som barnevernet fortsatt foretar seg.

SV (Sosialistisk Venstreparti)
Partiet støtter ran av pensjonister. Partiet støtter forskjellsbehandling. Partiet støtter justismord, og har medvirket til flere i forrige stortingsperiode gjennom sin daværende statsråd for BLD, Inge Marte Thorkildsen. Partiet har i samme forbindelse vist åpenbart forrakt for et overrenskommet stortingsvedtak. (Gjelder saken om tidligere skole- og barnehjemsbarn). Partiet vil heller ikke gjøre noe med lovbruddene og overgrepene som barnevernet fortsatt foretar seg.

FrP (Fremskrittspartiet)
Partiet støtter ikke ran av norske pensjonister. Partiet støtter ikke forskjellsbehandling. Partiet støtter åpenbart justismord. (Begått av BLD statsråd Solveig Horne i sak som omhandlet tidligere skole- og barnehjemsbarn). Partiet støtter åpenbart forrakt for overrenskomne vedtak i Stortinget. (Gjelder tidligere skole- og barnehjemsbarn). Partiet er for EU/EØS. Partiet vil heller ikke gjøre noe med lovbruddene og overgrepene som barnevernet fortsatt foretar seg.

Hvem skal vi gi vår stemme til?

Vel folkens, dette var litt av det jeg personlig synes er viktig for meg å få belyst foran det kommende valget. Jeg spør derfor som jeg gjør i overskriften. Er Kongeriket Norge blitt et anarki? I år er det mange alternativer å velge mellom. Nedenfor lister jeg opp de sittende stortingspartiene som igjen stiller til valg.

* Arbeiderpartiet
* Høyre
* Venstre
* Kristelig Folkeparti
* Sosialistisk Venstreparti
* Miljøpartiet De Grønne
* Senterpartiet
* Fremskrittspartiet

Etter som det er mulig å stemme på en rekke andre partier som et alternativ, henviser sfm.no til følgende side på TV2.

http://www.tv2.no/a/9032708/

Sfm.no har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider.