Konkurransen på norske jernbanespor må stanses!

Oslo. Publisert 26.3.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ Senior.
Foto: JH Media arkiv

Hva er de utenlandske jernbane-konkurrentene i hovedsak er ute etter? Svaret gir seg selv. Profitt: Penger, masse penger i lommen på private eiere men også den kinesiske staten om MTR vinner anbud. Når Samferdselsdepartementet i hovedsak nå har lagt opp til at alt skal være billig, så vil det uansett gå ut over noe og noen. Det viser blant annet andre fakta fra den britiske privatiseringen. Sikkerheten havnet på bunn og en rekke stygge ulykker inntraff over tid grunnet mangel på vedlikehold.

Renhold er også meget viktig på en jernbane. Noen turer med Vesttågen mellom Strömstad og Göteborg C har gitt meg en del aha opplevelser i forbindelse med nettopp vedlikehold og renhold. Til tider ikke så mye å skryte av. Det er også helt utrolig at Samferdselsdepartementet som våre politikere, de som vedtar privatiseringen, ikke tar noe som helst hensyn til at Norge er et høykostnadsland. Av nevnte årsak må lønninger og pensjoner være høyere i Norge enn ellers i Europa. Skattetrykket er også noe man ikke kan feie under teppet.

Enhver med litt økonomisk sans mellom ørene, ser allerede nå at privatiseringen i Norge vil ha lite for seg rent økonomisk. Omorganiseringen av NSB som startet for fullt i 1997, har kostet landet enorme pengesummer. Men slike fakta har aldri kommet ut. Samferdselsdepartementet krever nå at de som skal delta i konkurransen om å kjøre tog i Norge, må kunne være billigst i kostnadene både på drift, på personale og på vedlikehold. Statens tilskudd til jernbanedrift skal være minst mulig.

Man må heller ikke glemme at NSB fortsatt har store pensjonsforpliktelser, noe konkurrentene ikke har. Det er meget tvilsomt at konkurrentene vil overta pensjonsforpliktelser selv om de overtar personale. Har våre privatiseringskåte folkevalgte tatt dette med i sin beregning? Samferdselsdepartementets egen nye etat – BaneNor, skal som det tidligere Jernbaneverket stå for selve infrastrukturen og kostnadene med dette. Men hvorfor ble det ikke satset like mye på jernbane i Norge da staten vare ene eier? Hvorfor skal det nå satses milliarder? Igjen gir svaret seg selv. Største delen av fortjenesten skal havne i private lommer. Da NSB var heleid av staten, var det også Samferdselsdepartementet som sto for samtlige kostnader vedr. all drift, og før det ble NSB BA / Jernbaneverket og siden NSB AS / Jernbaneverket.