Korrupsjonen i Norge, og hvor grov er den?

Publisert 28.8.2020
Illus.foto: Colourbox

Jeg har de siste årene oppdaget at de som folket har satt til å styre for oss som vi hele tiden har kalt oss, de vanlige dødelige. Hva er det jeg sier er det noen som styrer for folket? Ja, det er korrekt. Etter Grunnlovens § 49 er det folket som har makta, men for at det ikke skal bli rot og anarki, må folket ansette folk til å gjøre jobben for oss. Det er det valget dreier seg om, derfor er det kun voksne folk som skal ha den myndighet. Her burde man også gå lenger. Med en gang en voksen person hadde kommet i en slik alder at han eller hun ble dement, skulle denne retten dras inn. Den demente kommer i en situasjon at den gamle igjen blir som ett barn. Jesus sa en gang. La de små barn komme til meg, for Guds rike hører sådanne til. Det er også billedlig. De gamle blir nærmest som små barn på tampen av livet. Rusmisbrukere skulle også få fratatt midlertidig stemmeretten, til vedkommende igjen ble erklært frisk og igjen klar til å fortsette å styre landet.

Jeg har de senere år studert Grunnloven inngående og med det oppdaget store grunnlovsbrudd begått av denne regjering og tidligere regjeringer. Bl.a. at det er i moderne tid begått Høyforræderi, det høyeste, der våre politikere har gitt bort stykke vis av suvereniteten av eget land, altså det samme som Vidkun Quisling ble dømt til døden for i 1945. Det er svært mye andre ting som de folkevalgte i Norge også har bedrevet, som ikke tåler dagens lys og det er korrupsjon. Norge har vært hissige i å beskylde andre land for dette. Det var spesielt før Norge ble en oljenasjon. Jeg trudde på løgnene som ble sagt om dette. Da jeg mistet mitt levebrød og ble nektet å jobbe med det jeg likte, uten at jeg hadde gjort noe straffbart i det hele tatt, begynte jeg å lure på om alle ryktene som ble sagt om korrupsjonen var sanne, om Norge var så rene som det ble påstått.

I tiden etter at jeg mistet taxiløyve, fikk jeg i hende ett taxiblad hvor det sto at taxisentralen hadde brukt 75 millioner kr. for å bli kvitt en farlig person. Da fikk jeg kabalen til å gå opp. Da forstod jeg alt. De ville kvitte seg med meg, fordi de var redd for at den konkurransen innen taxi næringen som jeg hadde arbeidet for i mange skulle skje fyllest. Denne krigen om konkurranse, vant jeg, men ikke uten skader. Jeg var med det ett direkte offer for korrupsjon.

Den tidligere lederen av Demokratene, Kjell Arne Sellæg, ble i sitt arbeid også utsatt for grov korrupsjon, faktisk mye verre enn det jeg var utsatt for. Her gikk mye av korrupsjonen ut på kameraderi, at det offentlige skulle beskytte en kriminell. Dette er i Norge fult mulig om den kriminelle kjenner personer, som igjen kjenner andre personer i nøkkelstillinger, f.eks. i politiet og domstolene på små steder som f.eks. Namsos. I Namdal tingrett ble  Kjell Arne dømt til å betale sin tidligere arbeidsgiver ett større pengebeløp, selv om det var Kjell Arne som skulle hatt penger, for han hadde ikke fått lønn, men arbeidsgiveren hadde ikke sendt inn noen oppgave at han jobbet for denne arbeidsgiveren, altså en kriminell handling fra en arbeidsgiver. Han visste han kunne komme fri for dette, fordi han kjente de riktige personene på de riktige stedene, altså kriminelle elementer på de riktige plassene. Dette er klart metoder som man aldri hører om i Norge, men både den italienske, og den amerikanske mafiaen bruker disse metodene daglig og altså nå i Norge. Hvor altså både domstolene og politi er med på dette skitne spillet. Alt dette som her har hendt er blitt nøye blitt etterforsket av undertegnede, men det kommer mer.

Hva så med alle de pengene som er blitt forært rundt omkring i verden. Det gis rundhåndet av oljefondet, som er eiet av staten. Men hvem er så staten? Politikerne? De er bare statlig myndighet, valgt av folket, eller skal jeg da si at etter Grunnlovens § 49, ansatt av folket, for etter før nevnte paragraf, er det folket som har makten, altså Norge er etter Grunnloven et folkedemokrati. Da er det altså folket som eier oljefondet. Da har politikerne rett og slett plikt til å sette i gang en folkeavstemning før noe mer enn den vanlige nødhjelpen blir sendt ut av landet. Om noen i regjeringen eller Stortinget gjør det, er det underslag, da som jeg før skrev, er det folket som eier disse pengene som sendes ut. Statsminister gjorde dette, spesielt for å tekkes FN og fortelle verden hvor snill Erna Solberg er, for å kjøpe seg til en good Will i FN. Av all korrupsjonen jeg her har gått igjennom, har jeg ikke tatt med det som har foregått i distriktene med småbeløp og da mener jeg beløp under 100 000 kr. Dette siste er beløp i milliardklassen.

At Erna Solberg sendte milliarder av kr. til Afrika, og Kina, mens folk i Norge sulter og infrastrukturen i Norge sultefores, er alt inklusive Når Stortinget ignorerer lovbruddene, er de som stemte nei til riksrett medskyldige. Dette er så alvorlig, at jeg sendte en ekstra melding til Høyesterett, men det er ennå ikke besvart. Dette vil purres på i slutten av september, da jeg sendte det i rettsferien.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker 
(Tidligere folkets røst)