Krenkende påstander og farlige insinueringer

Publisert 3.3.2021
Foto: Colourbox

Rett som det er får vi gjennom norske medier vite om «store mørketall» i forbindelse med ulike former for antatt og/eller påstått/hevdet barnemishandling. Og skal vi tro bl.a. Bufdir, Barneombudet og BLD ministeren, så er de fleste foreldre i Norge er potensielle barnemishandlere? Man kan faktisk få en slik oppfatning grunnet flere av deres uttalelser til ulike medier.  Sfm.no mener at slikt er direkte krenkende å hevde og insinuere om.

Mishandling av barn forekommer nok fra tid til annen rundt omkring – dessverre. Men!! Faktiske tall om bevislig barnemishandling har verken politikere, media eller myndigheter så langt kunnet legge på bordet. Og når maktapparatet selv igangsetter kampanjer, hovedsakelig for å skaffe mer arbeid til barnevernet og deres bestilte psykologer (lakeier), så brukes ofte ord som «store mørketall» for alt hva det måtte være verdt. Og de fleste systemtro medier sluker slike meldinger med hud og hår.

At reell og bevislig begått barnemishandling skal straffes hardt, er det vel få som er imot. Men!! Hva gjøres med all skjult mishandling av barn og unge som det offentlige selv står som utøvere av? Ingen må benekte at barnevernet som skal hjelpe barn og familier, har stått bak en rekke overgrep mot både barn, unge og deres familier. Mange i barnevernet vet om at sånt forekommer, men de våger ikke å gå til media med sakene. Da blir de straffet internt av overordnede ledere, slike som åpenbart er tilhenger av makt- og myndighetsmisbruk.

Sfm.no har inngående kjennskap til flere i barnevernet som er blitt presset ut av jobbene sine, fordi at de har nektet å være lojale overfor en uansvarlig ledelse. Hvem skal få snudd denne trenden som Norge ikke kan være bekjent av, og i tillegg burde skamme seg særdeles dypt over.

Redaksjonen i sfm.no