Krever ny E-16-trasé NÅ!

Publisert 24.4.2017

Foto: Wikimedia.org

Når ting og situasjoner blir livstruende, går reaksjonene over til krav, sinne og berettiget frykt! Det tverrpolitiske partiet Moderatene (www.moderatene.com) ser det som naturlig og helt nødvendig å få lov til å være blant dem som taler befolkningens sak, når myndighetene viser total blindhet og fravær av samarbeidsvilje i saker som skal ha første prioritet, men må «vente på tur».

Vestlandets viktigste veiforbindelse med resten av landet – og særlig med Østlandet – er E-16. Samferdselsministeren, regjeringen, og hele Stortinget er klar over hvor farlig vei- og jernbanestrekningen fra Trengereid til Voss er. Likevel velger de å vente i flere år på å starte opp arbeidet med trygg vei- og bane-trasé. «NTP og rekkefølgebestemmelsene skal følges!»

NEI, dere folkevalgte! Steiner på størrelse med hus truer med å knuse så vel tog som biler, busser, godstransport og menneskeliv! Og mange har fått – og får – psykiske plager pga. angst, og nødvendig daglig ferdsel langs de lunefulle strekningene, hvor store og små ras avløser hverandre – året gjennom! Og vi som ikke er nødt til det, velger Rv 7 når vi må den veien – langs Hardanger-fjorden, som i seg selv er en prøvelse! Alle vet at kampesteinene vil falle – men ingen vet når! Sjåfører og lokførere får hjertebank ved passering!

Moderatene krever – på vegne av alle dem som frykter for sine liv – at arbeidet starter i inneværende regjeringsperiode – denne sommeren, og følges opp av dem som evt. overtar til høsten! NYE, trygge tunneler for så vel veitrafikk som jernbane! Etter forskrifter som gjelder ellers i Europa mht. ventilasjon, rømningsveier, belysning og nødnett! Dobbelt-løp for vei!

Moderatene krever at dette arbeidet gis første prioritet – framfor alt annet som står i NTP, og alle planer som skal følges på det flate landet østpå – uten fnugg av dødelig rasfare! Der har de sannelig fått både i pose og sekk, – og vel så det!

Moderatene krever at regjeringen og Stortinget går samlet inn for dette, så de tusener dette gjelder – samt denne delen av landets viktigste transport-etapper – får den sikkerhet, trygghet og løsning de så sårt etterlyser! Dere folkevalgte på Stortinget har utvilsomt ansvaret for evt. katastrofer som kan inntreffe, for liv som vil gå tapt, for erstatninger og de etterlattes ve og vel! Vi krever arbeids-start NÅ, – denne sommeren 2017! Forstår dere ikke alvoret i dette, mangler dere den klokskap som forventes av Norges ledelse! Det finnes INGEN unnskyldning for å vente til 2021!

Kjell Arne Sellæg, partileder, Moderatene.
Terje Haugom, org. nestleder, Moderatene.