Krever minsteinntekt for uføre og pensjonister

Publisert 21.11.2022
Foto: Privat. (Bakgrunnsfoto Colourbox)
Kilde: Demokratene (Pressemelding).

Demokratenes leder Geir Ugland Jakobsen krever et solid lønnsløft snarest, for norske kvinner og menn som har bygget Norge! Våre uføre og alderspensjonister må nå i sluttbehandlingen av Statsbudsjettet få oppjustert sine ytelser til den realverdien de hadde i 2013, før underregulering ble innført.

I tillegg må minsteytelsen oppjusteres til EU’s fattigdomsgrense, som er 60% av medianinntekten i det enkelte land. Dette betyr i klartekst at norske pensjonister og uføre skal ha en disponibel inntekt på minimum kr. 23.500,- etter skatt, i 2023.

Realverdien skal og må deretter opprettholdes med full justering for prisvekst år for år.