Kriminalitet i norsk politikk?

Publisert 16.11.2020
Foto: Sfm.no

Dette kunne blitt misoppfattet, men sannheten ligger helt opp i dagen. Jeg har alltid kalt en spade for det den er. Jeg begynte med å hudflette politikerne for ca. 30 år siden i 2 TV program, først Klart Svar i TV Norge, så Lønning og Staff i TV 2. Der fikk de folkevalgte sine pass ganske så godt påskrevet. Allerede den gang brukte jeg også Grunnloven og faktisk menneskerettighetene før menneskerettsloven kom. De faktiske forholdene er den at Norge har undertegnet EMK og menneskerettserklæringen og også ratifisert dette i etterkant. Da var dette også Norsk lov allerede da, altså før menneskerettsloven kom.

I Grunnlovens § 95 står det klart at enhver har rett til å få sin sak prøvet av domstolene av en upartisk dommer, men skjer det da? Veldig sjelden Det koster skjorta å prøve å forsvare sin rett. For det første er advokatkostnadene svin dyre, men heller ikke billetten for å få prøvet sin sak er billig, faktisk er det svin dyrt og i svært mange saker, der det er en pensjonist mot en eller annen penge baron og han er så uheldig å tape, da bruker de fleste gangene retten hovedregelen og idømmer saksomkostninger til motparten. At det er slik, er igjen politikerne som har ordnet. Det har de gjort for å gjøre sine klare lovbrudd så vanskelig for den lille mann å forsvarer seg mot. Dommerne vil omtrent aldri dømme i strid mot regjeringen. Der har de regjeringsadvokaten som får en sak avvist av tvilsomme grunner. Det gjøres om saken er så klar at det vil bli ett tap for regjeringen, da blir saken avvist i tingrett, altså ett klart lovbrudd mot Grunnlovens § 95.

I de 30 årene jeg har holdt på, har jeg oppdaget mye korrupsjon blant norske advokater. Jeg har også oppdaget korrupsjon i domstolen, så da kommer det ordtaket at det er lettere å få 7 rette i lotto enn en advokat og en dommer som gjør jobben sin. Norge gjennom 30 år mulig lenger har utviklet seg i gal retning. Det heter seg at Norge både er en rettsstat og ett demokrati. Etter grunnloven er dette riktig, faktisk ett folkedemokrati. Rettsstaten. At alle har rett til å gjøre bruk av domstolene av upartiske dommere og advokat representert som faktisk har plikt å gjøre bruk av de våpen som er tilgjengelig og det er Grunnloven, der det er naturlig.

Regelverket er veldig klart. Kommer en lov i konflikt med en eller annen paragraf i Grunnloven, skal den andre underordnede loven vike. Dette er helt ubetinget. Det eksisterer ingen unntak. Jeg kunne ha skrevet mye mer om dette, faktisk en hel avhandling. Hva så med politikerne? De har jo vedtatt lovene, ja også Grunnloven. Di har i vertfall vedtatt de forandringene som har sett dagens lys, faktisk en stor forbedring av en allerede perfekt Grunnlov. Skjønt den første Grunnloven av 1814, hadde en paragraf, en jødeparagraf. Ingen jøder var velkommen til Norge. Denne paragraf fikk Henrik Wergeland raskt fjernet, for den var en stor skam for Norge.

I Russland og USA avlegger presidentene en muntlig ed til bibelen, der en kardinal tar imot eden av presidenten, der han lover å forsvare sitt land og folk, samt Grunnloven. I Norge er det monarken som godkjenner regjeringen, men er det nok? Jeg har lenge stilt meg det spørsmålet om de folkevalgte i det hele tatt er kjent med Grunnloven. De vet at den er der, for den henger i glass og ramme på Stortinget, men den skal også brukes og da må politikerne kjenne ordlyden i hver eneste en av de 122 paragrafene, for de forteller hva politikerne har lov til å gjøre eller det som er forbudt. Grunnloven er også overordnet Storting og regjering. Den er absolutt. Stortinget kan ikke vedta lover som i utgangspunktet kommer i konflikt med en eller annen paragraf i Grunnloven.

I Demokratiets og rettsstatens navn bør vi også i Norge få til en muntlig ed med journalister til stede og at denne eden blir overført til TV, både NRK og TV 2. Her må Statsminister og samtlige av statsrådene avlegge en ed til bibelen og bibelen skal det være Kongen som står for. Han har den myndighet. Jeg ….. lover på ære og samvittighet og skjøtte min plikt som statsminister etter Grunnloven og sørge for at det norske folk skal ha det bra, så hjelpe meg Gud.

Der statsrådene kommer etter statsministeren, skal statsrådene bytte ut statsminister med minister i det departement han eller henne har ansvaret for. Denne edsavleggelsen skal dekkes av NRK og TV 2. Det skal bli slutt med hemmelighold for folket. Norge skal styres helt på linje med Grunnlovens § 49. Norge er ett kristent land og slik skal vi fortsette å ha det, så derfor må vi bruke etter eden så hjelpe meg Gud.

Hans Bauge