Kultur eller ukultur?

Publisert 31.5.2017

Av Thorbjørn Andersen
Arkivfoto: JH Media

Kjente haldensere – Tor Brynildsen og Rockhistoriker Kai ”Popkjelleren” Andersen – kom med sine synspunkter omkring kulturaktiviteter for noen år tilbake. (Halden Arbeiderblad, 13.12. 2013). Innlegget var meget tankevekkende. Og bør absolutt være det – også i dag. (Jeg kjenner begge personlighetene; Den førstnevnte som en fremdeles dyktig sanger. Den andre imponerte med sine tryllekunster og spillopper allerede i sin ungdom).  

Deres innlegg ”En gledens dag” tolket jeg den gang som et forsøk på å provosere oss lesere til å tenke omkring begrepet ”kultur”. Spesielt var de opptatt av de mange scener og kostbare konserthus som allerede da fantes i byene i Østfold. (Sikkert også mange andre steder). Uansett – konklusjonen var klar: Det er mer enn nok å boltre seg på – og kostnadene bør heller brukes til noe mer fornuftig.

Kraftsatsen fikk meg til å tenke på noen ord i boken til Henrik Groth – ”Stat og Kultur” fra 1974, der man kan lese følgende; I den siste kulturmeldingen legges Arbeiderpartiets katekisme til grunn: ”Kulturpolitikken bør være et virkemiddel og kulturaktivitetene et ledd i en sosialistisk samfunnsforming”. Med andre ord: Klar tale om nazipolitikken som er blitt videreført etter 2.V.K.

Henrik Groth – en ledende forlagsmann i norsk historie – var kjent for sin skarpe penn, noe som også følgende sitat viser: ”Siden hele vårt skoleverk og all utdanning klart og tydelig er rettet mot det samme mål, må man undre seg over vårt tålmodige folk. Finnes det virkelig i Norge et overveldende flertall som vil at barnets sjel, skolens mål og de voksnes kultur ganske enkelt skal være Regjeringens og statens instrumenter under et bevisst arbeid for et sosialistisk samfunn?”

Spørsmålet bør oppta oss alle i disse tider – for er det et slikt SYSTEM som nordmenn vil ha – når alt kommer til alt, og fakta blir avslørt? (Groth var fremsynt, og skuet allerede den gang hva alle i dag kan se: Det nærmest vrimler av diverse kulturarbeidere – kultursjefer, kulturkonsulenter, osv. osv.)

Groth rett og slett fleipet av hele den såkalte kulturelite. På en elegant måte ramset han opp alle punktene som var tatt med i Kulturmeldingen. (Spesielt ga han sin humoristiske kommentar til det ofte brukte ordet ”eigenaktivitet”). Selv har jeg lenge tenkt kreativt i den forbindelse: ”Innendørs sleggekast” – hvis den disiplinen kommer – kan bli særdeles spennende og helt spesiell. Jeg har derfor i lengre tid ligget i tørrtrening med min rullestol – for husets TV er gammelt og umoderne. Flatskjerm er derfor høyt oppe på ønskelisten her i huset. Så, inne på stuegulvet – går det rundt og rundt

Politikerforrakt har oppstått for lenge siden. Så, hva med et Abrakadabra – Kai? ( For – trenger vi de alt for mange politikere og byråkrater – etter hva som i årevis har foregått?) Jeg spør – også andre.