Kvinner, voldtekt og partydop!

Kristiansund 16.8.2016
Av Hilde Ottesen
Illus.foto: Colourbox

Når det kommer til meddommerne er det horribelt at disse forsvares for det overgrepet de har utsatt offeret med.  Og det kommer selvsagt fra forsvarsadvokater som har som yrke å forsvare kriminelle.

Nå har det den siste tiden vært mye snakk om Hemsedalssaken og måten domstolen håndterte denne saken på. Den 21 år gamle kvinnen som sto frem etter å ha blitt voldtatt som 18 åring av 3 menn i 30 års alderen, etter å ha blitt dopet ned så mye at det sto fare om livet til denne jenta, så ble mennene likevel frikjent av lekdommerne fordi de ikke visste om jenta var en villig deltaker i denne trekanten. Drosjesjåføren som kjørte dem til stedet hvor udåden skjedde, forteller at jenta måtte bæres inn som en “potetsekk” over skulderen av den ene av disse tre mennene.

Samme dom ved død?

Alle fagdommerne var enige i at mennene var skyldige, men det ble en dom på 4 mot 3.. Altså 4 fagdommere mot 3 lekdommere, og for å få en dom måtte flertallet ha vært 5 mot 2. Jenta ble undersøkt av lege i ettertid og de fant såpass mye voldtektsdop i blodet hennes at hun kunne ha dødd av det. Men lekdommerne var usikker på om hun var villig deltaker i dette her og ville dermed ikke dømme disse mennene skyldig.

Da spør jeg om ett menneske som er overstadig beruset, dopet ned på grensen til at hun kunne ha mistet livet, hvordan kunne hun gi sitt samtykke til noe som helst?

Dette mennesket visste knapt nok opp og ned på seg selv, langt mindre hva som foregikk rundt seg. Og hva hadde skjedd om hun hadde mistet livet? Hadde lekdommerne da kommet med samme dom, at de ikke visste hva de gjorde?
Dessuten er det ikke offeret mot gjerningsmannen eller mennene. Neida, det er staten mot gjerningsmennene. Hva staten har blitt utsatt for er det ingen som aner, men offeret er ikke en part av dette tydeligvis. Hun var bare den som “uheldigvis” for henne ble voldtatt. Og staten blir den fornærmede part.

Brukt som en sekk

Når det kommer til meddommerne, er det horribelt at disse forsvares for det overgrepet de har utsatt offeret for.  Og det kommer selvsagt fra forsvarsadvokater som har som yrke å forsvare kriminelle. Nå mener ikke jeg at noen skal trues på livet, så langt derifra. Men ingen skal oppleve at lekdommerne har såpass makt, at de kan frikjenne forbrytere rett og slett fordi de mangler erfaring, sunn fornuft og logisk sans. De må tåle at folk blir sinte, og at ikke folk føler seg trygge så lenge lekdommerne ikke bruker vett og logisk sans.

Bare det at de hadde gitt jenta dop, burde være nok til å dømme disse karene til lange fengselsstraffer. Voldtekt er noe vi leser om i avisene omtrent daglig nå for tiden, og denne jenta er slett ikke alene. Men det mange ikke tenker over, er at voldtekt ikke er en seksuell handling, det er en voldelig handling. Voldtekt handler om makt, og det å føle seg mektig og å kunne kue andre. Det kan med andre ord kategoriseres som en voldshandling på lik linje med mishandling av ett menneske. Og det er straffbart, så hvorfor frikjenne noen for først å ha dopet ned ett menneske til nær døden, for så å bruke denne personen i sengen som en annen sekk, for jeg regner med at siden hun var så pass neddopet, var det ikke mye gjensvar fra henne hvilket burde gitt disse tre mennene ett hint om at her var det ikke villighet med i bildet.

Forstår at gjerningspersoner trues

En advokat gikk ut i media for kort tid siden og sa at lek(e)dommere var uvillige til å dømme i voldtektssaker fordi dommene var såpass høye? Når voldtekten er over blir ikke offeret ferdig med ugjerningen, den kan sitte i i mange – mange år etterpå. Det kan oppstå varige psykiske skader på grunn av voldtekten, og så synes meddommerne synd på ugjerningsmannen? Hvilket bakvendtland er det vi bor i egentlig? Hadde jeg opplevd at en av mine døtre hadde blitt utsatt for voldtekt, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Men jeg må si jeg forstår at disse mennene blir truet, at lek(e)dommerne får høre det, og det til tross for at jeg ikke er for trusler og vold.

Straffene for voldtekt er altfor lave i forhold til traumene offeret må gå gjennom. Kjemisk kastrering i noen år burde være det minste en kunne forlange i tillegg til fengselstraff da selvsagt. Eller plasser disse voldsmennene sammen med foreldrene til ofrene noen timer, da vil de nok aldri voldta noen igjen. Nå er det ikke bare kvinner som blir voldtatt, menn blir det også selv om det kommer sjeldnere ut. Det virker som om menn som anmelder noen for voldtekt blir ledd av og hånet, hvilket for meg er totalt uforståelig. En voldshandling er fortsatt en voldshandling om det gjelder kvinner eller menn. Noe folk også bør få øynene opp for.

Må kunne få gå trygt

Jeg satt for ett par år siden og hørte noen somaliske karer uttale seg om voldtekt, og kom med påstanden om at nordiske kvinner ber om å bli voldtatt, eller ha sex slik de uttalte det på grunn av påkledningen de har om sommeren. Altså lite klær når det er varmt ute, bikini på stranden osv. Men uansett hvordan en person er kledd, åpner ikke det for at en person kan voldta en annen. Tross alt vi ble født naken hele hurven av oss – uten klær eller pels. Det betyr at menneskekroppen er naturlig, og man skal ikke være nødt til å tildekke hver en eneste flik av hud for å kunne gå trygt.

Man skal kunne ha det gøy på lik linje med guttene til tross for at man er født jente. Man skal ikke være nødt til å gå ute redd om kveldene, i tilfelle noen dukker opp med vold i tankene. Det samme gjelder selvsagt også guttene. At disse lek(e)dommerne trenger kurs før de overhode får være med i ett dommerpanel er hevet over enhver tvil. De kan helt åpenbart ikke jobben de blir satt til når de skal være meddommere i noe så alvorlig som en voldtektssak.
Det minste de skal kunne gjøre, er å lære seg at når en person er såpass overstadig ruset, det være seg alkohol eller voldtektsrus, så er ikke offeret noe villig deltaker, for fornuften virker ikke hos vedkommende. Rusen har tatt overhånd og vedkommende vil ikke ha peiling på hva som foregår. Med andre ord er slike handlinger voldtekt og bør dømmes deretter, og uansett hvor villig eller uvillig offeret virker.