Hvor lenge skal udugelige og hensynsløse politikere fredes?

Bergen 25.10.2016
Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media

«Bare belast velgerne!» Jeg går ut fra at dette egentlig er et slags valgspråk for våre lokalpolitikere – enten det gjelder Bystyret/Byrådet eller Fylkestinget. 

Med en helt uhørt og urettferdig boligskatt/eiendomsavgift og stadig stigende bompenger og busspriser, etc. kan lokalpolitikerne bare fortsette å føre en uansvarlig økonomisk politikk.  De slipper nemlig å stå til ansvar for sin mislykkete politikk – velgerne betaler! Og velgerne klager jo ikke – de bare beklager seg – seg i mellom – ikke direkte til de skyldige – politikerne!

Bergens politikere latterliggjøres

Bergen er beryktet landet over for sine politikere – enten det gjelder det forrige Bystyret/Byrådet eller det sittende. Bergenspolitikerne latterliggjøres rundt om i landet – og med svært god grunn. Hovedgrunnen synes å være krangelen og kuvendingene vedr. Bybanen. Men mange flere prosjekter kunne nevnes.

Det burde være en normal og logisk sak at når man ikke har råd til et prosjekt, så får det prosjektet være til man eventuelt får råd til det. Det gjelder også for folks private økonomi. Men i Bergen gjelder tydeligvis ikke en slik regel. Her settes saker og ting i gang (i den grad man evner å sette i gang!) uten konsekvensanalyser og uten noenlunde pålitelige kalkulasjoner. Fra prosjekter planlegges og «prises» i Bergen, blir som regel den endelige prisen 2-3 ganger så høy – gjerne enda mer. Mye av årsakene har selvsagt sammenheng med sommel og prisstigninger underveis. Men det må jo også kalkuleres på en realistisk måte.  Den evnen har ikke våre lokalpolitikere heller.

Vi så for noen år tilbake hvordan skolene forfalt – nødvendig vedlikehold ble utsatt og «glemt» – vaktmesterne som kunne hindret mye av det – forsvant.  Det var lærere og elever som til slutt måtte sette kniven på strupen til politikerne! Noen få eksempler: Det nye svømmeanlegget på Nygårdstangen er på flere måter en tabbe. Det fæle og malplasserte Torghall-monsteret til 300 millioner, ble på flere måter en skandale – som nå leies ut til 2 brukere pluss turistinformasjonen.

La andre få slippe til

Politikerne prøver å innbille byens borgere/velgere at ved å øke bompengene – i særdeleshet – vil man redusere eller få bukt med forurensingen på kalde og stille vinterdager. Det har ikke gått opp for Tryti og de grønne m.fl. at hovedårsaken til «smogen» er vedfyringen. Dette vil de bare ikke høre – fordi man ser her en mulighet til å snike til seg enda mer penger i en vanstyrt bykasse! Og bussprisene økes jevnt og trutt samtidig som folk oppfordres til å reise kollektivt. Torget har forfalt til døde – turistene føler seg lurt når de kommer. Årsak: Evneløse politikere! Snakker om fullstendig hodeløs politikk!

Bergensere: Gi noen av småpartiene sjansen til å bli store og få makt fra neste valg.  Jeg sikter til ypperlige partier som Kystpartiet og Moderatene.  Dagens innvalgte politikere har vist sin udugelighet og fortjener ikke lenger å bli gjenvalgt. La andre få slippe til med sine gode programmer!

Jeg er ikke bilist, og er ikke medlem av noen av de to nevnte partiene – jeg er helt nøytral i så måte. Men nå trenger vi sårt til en radikal forandring i Bergen. Og et PS til slutt: Dem som ville nedlegge Fylkeskommunen – SETT I GANG! Tiden må nå være slutt for å «bare belaste velgerne!» Det blir for lettvint. Det har de aldri fått noe som helst mandat til!