Lett å igangsette samværs-sabotasje?

Publisert 26.2.2021
Foto: Colourbox

Selv stortingspolitikere har nå sett på dette med bevisst samværsabotasje. Hvor lett er det å iverksette en slik «sabotasje»?? Den enkleste måten å få denne til på er jo å få en viss elementorganisasjon bak ryggen som legitimerer slik «sabotasje». Få satt i verk en barnevernssak, og sabotasjen blir fort til en «lovlig sabotasje» så lenge den ene forelderen blir fradømt all kontakt med barnet og at den som vil ha kontakt med barnet d får det slik denne selv vil ha det om man gjør sine hoser grønne overfor elementene.

Altså en mor kan lett bli den som går tapende ut, far kan da faktisk med rett hjelp, eller skal man heller si at om man klår noen elementer godt på ryggen og smærer dem litt i tillegg om man har en anledning til det, så går denne «sabotasjen» som smurt, man får selv omsorgen og foreldreretten mens mor taper så det suser. Det er nok noen ganger slik at den omvendte måten også virker om man har de rette kvalifikasjonene man trenger for å utelukke et barns kontakt med den forelderen som ønsker kontakt med sine barn, men med lette midler saboterer med loven i hånd, selv uansett hvor urettferdig dette er og virker for barnet?

Man bør tenke på at før eller siden så vil barnet selv kunne bli nødt til å finne ut av at man har en forelder til, sannsynligvis via folkeregisteret i gitte situasjoner der en kanskje skulle trenge et sykehusopphold som krever at man trenger denne andre forelderen man har blitt avskåret for / fra å kjenne til. Da blir sabotasjen en god del alvorligere enn hva man kanskje i utgangspunktet så for seg da sabotasjen ble til?? Er ikke dette en tankevekker på noe vis tro?? Selv ikke barnevernet har iq nok il å klare å tenke denne tanken, de gir blanke faen i om noen dør eller overlever en mulig alvorlig sykdom hvor man hadde trengt begge foreldrene eller andre søsken for å overleve??? Tenk over hva som kan skje om du saboterer samvær barnet ditt har, og dets rett til å vite og kjenne begge sine foreldre og dets familie..

Ellinor Nerbø