Likestilling og samfunnsdeltakelse med trygdebil

Publisert 5.12.2021
Foto: Colourbox

En god hjelpemiddelformidling er nødvendig for å oppnå likestilling og samfunnsdeltakelse. Riktige hjelpemidler til rett tid er en forutsetning. I perioder hvor man er uten fungerende hjelpemidler, blir man begrenset fra å delta i samfunnslivet. Retten til hjelpemidler er en menneskerett Norge har en folkerettslig forpliktelse på.

Hva med Trygdebiler som er et nødvendig gode for mange? 1 januar 2015 kom det nye regler for å få trygdebil fra den gamle regjeringen. Nå skulle bare uføre og syke få trygdebil hvis man hadde arbeid eller var under utdannelse. Dette har resultert i at de mange uføre som er for syke til å få en slik bil ikke lenger oppfyller kravene.  Dette gjelder også uføre som har hatt trygdebil før.

Hjemmet deres oppleves som et fengsel når de ikke lenger kommer seg ut på egenhånd, men må være avhengig av venner og familie. Det er heller Ikke alle som klarer å bruke offentlige transportmidler. Det virker som at den gamle regjeringen med støttepartier ønsket at folk skulle bli mer hjelpetrengende enn nødvendig eller så trodde de ikke at de uføre er for syke til at de trenger egen bil for å bryte en isolert tilværelse. Jeg har mange eksempler på dette.

Det er smålig å ta fra syke dette hjelpemiddelet til å greie seg selv i hverdagen. Klarer den nye AP/SP regjeringen å endre dette tilbake eller har de samme mening?

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder  for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting