Lite liv i Halden-politikken

Halden. Publisert 9.3.2017

Av Thorbjørn Andersen
Foto: JH Media

Påstanden fremkom i Halden Arbeiderblad, 27. februar under overskriften: ”Haldenpolitikken dør”. Og under teksten var det et bilde av en molefonken politikerforsamling. (Med dårlig samvittighet?) Jeg bare spør. For – det er direkte trist når man betrakter hva som lenge har foregått, også i denne byen. (Det er til mager trøst at tendensen i slik utvikling kan spores til også andre steder: Alt for mange administrerer og kontrollere hverandre. Og alle skylder på alle. Så, her kan det bli liv på alvor). Hyggelig?

Lesere – som tror, eller innbilder seg, at dette i så fall blir trivelige tilstander – kan rekke opp en hand! Jeg ser ingen… (humre..) Dersom lesere tenker seg grundig om – tror jeg at også blåøyde nordmenn må innrømme følgende: Vi har ikke bare blitt lurt lenge av politikere – men er lenge blitt lurt – kraftig! (En politisk/ideologisk debatt tror jeg kan være nødvendig for avsløring av humbugen).

Gruppeleder – både i Frp og i Ap – kom også med sine synspunkter, som sikkert flere vil være enige i. Førstnevnte ga uttrykk for frustrasjon. Den andre mente politikk er abdisert. Mitt nesevise spørsmål, er derfor enkelt – men neppe populært: Trenger vi tidens partipolitikere og deres politikk – etter hva som har foregått i mange år. (Jeg har bedt redaktøren gi spalteplass for spørsmålet – men hittil ikke sett svar). Kommer?

Andre redaktører – hva med dem? Vil de – sammen med ”Jungeltelegrafen” – bidra med folkeopplysning omkring tidens, førte nazipolitikk som er tydelig – også i andre media. For: Sosialisme, (les: nazisme/kommunisme – er ikke demokrati – men diktatur).