LO støtter i praksis sosial dumping

Publisert 30.10.2020
Foto: Sfm.no

Jeg leser i Bodøposten at LO ikke vil støtte innføring av minstelønn i EU/EØS området. Med dette, støtter LO etter min mening sosial dumping og dolker mange arbeidstakere i ryggen.

Jeg er enig i at vi ikke kan ha en minstelønnsordning på for eksempel Italiensk nivå. Og jeg støtter LO i at lønnsforhandlinger i hovedsak skal foregå mellom partene i arbeidslivet etter nordisk modell. Men der slutter min enighet med LO. For det er en ting LO alltid «glemmer», er at vi har mange bedrifter som ikke er medlem i NHO. Da er ikke bedriften bundet av tariffavtaler.

Dette er en gammel problemstilling, men som en følge av EØS avtalen med åpne grenser har økt enormt de siste par tiårene. Derfor er sosial dumping blitt et stadig økende problem. Og det undergraver faktisk LO sitt eget arbeid. Det kan se ut som om LO er så redd for å miste retten til å forhandle for egne medlemmer, at de gladelig ofrer alle arbeiderne LO ikke kan hjelpe med en tariffavtale. Min mening er at denne egoismen fører bare til at LO med dette paradoksalt nok ødelegger sin egen gjennomslagskraft i forhandlinger med NHO.

Når jeg ser tilbake på når den lovfestede minstelønnen i serveringsbransjen ble innført for 2 år siden, ser jeg at ganske mange arbeidere i den bransjen fikk økt lønn. Og med opptrappet kontrollvirksomhet, fikk mange som arbeidet i serveringsbedrifter som ikke var tilsluttet NHO etterbetalt store beløp som følge av lønnsforhøyelsen. Dermed hindrer den lovfestede minstelønnen sosial dumping i den bransjen. Noe som var høyst nødvendig.

Men vi ser og hører daglig i blant annet i bygg, anlegg og transport næringene at det foregår mye sosial dumping. Vi hører ofte om EØS borgere jobber for lønninger som var normalt når jeg begynte i arbeid på 70-tallet. Her ville en minstelønnsordning være et sikkerhetsnett for dem som ikke har annet valg enn å jobbe i en bedrift som ikke er bundet av tariffavtale. Men her viser LO ingen solidaritet. Det er skammelig gjort av LO.

Vi i Demokratene er sterkt i mot sosial dumping. Og i solidaritet med dem som ikke har tariffavtale, mener jeg at lovfestet minstelønn i de bransjer og yrker som er spesielt utsatt for sosial dumping er veien å gå. Sosial dumping er da også medvirkende til at LO ikke får de lønnsøknngene de selv ønsker for sine medlemmer. Så hvorfor ikke slå et slag for å fjerne selve hovedårsaken til at sosial dumping i utgangspunktet eksisterer og innføre minstelønn på Norske vilkår når en ser at det virker?

Svein Arne Grønnevik
Leder, Demokratene Vestland Fylkeslag