Løgnen om «vårt levende» demokrati

Publisert 12.7.2023
Foto: Colourbox

Stadig hevdes det fra byråkratisk og politisk hold at Norge har et «levende demokrati». Det har vi ikke. Vårt demokrati er ikke levende. Om så hadde vært tilfelle, hadde eliten på Løvebakken lyttet langt mer til folket enn til sin egen vilje, selvopptatthet og egoisme. Det ble riktignok foretatt folkeavstemming når det gjaldt Norges inntreden i EU, første gang i 1974, og som det heldigvis ikke ble noe av tross to avstemminger.

Når det gjelder EØS-avtalen, så ble den bestemt rett over hodet på folk flest. Det samme har skjedd med en gigantisk mengde andre EU-direktiver. I meget omfattende saker som EØS-avtalen, ACER m.fl., burde folket fått anledning til å avgjøre dem ved folkeavstemming. Det heter så pent at «flertallet bestemmer». Ja, flertallet på Stortinget, men ikke blant landets befolkning.

Stortingets representanter synes ikke å bry seg om folkets meninger når plassen er sikret. På Stortinget kan en viktig sak for landet avgjøres av representanter, dvs. de som da måtte være tilstede den aktuelle dagen en avstemming skal foretas. Se bare hvor mange det var som vedtok EØS-avtalen. Var det demokratisk, og var det flertallet blant folkets vilje? Svaret kjenner vi alle sammen. Vi gjentar for ordens skyld at svaret er NEI!

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ