Lovbrudd begått i regjering og Storting

Publisert 26.11.2021
Foto: Colourbox

Den var vel litt overdrevet det som nå har kommet frem at Stortingsrepresentanter hadde såkalt misligtolket regelverket om pendlerboliger. Her har en del trukket seg fra sine verv. Det den nye Stortingspresidenten har gjort her og også andre Stortingsrepresentanter med unnskyldninger da de ble oppdaget at de ikke visste og at de hadde tolket regelverket feil. Den kjøper ikke jeg helt. Om en person blir valgt inn i Stortinget som er fra ett sted langt unna Oslo, så har denne rett på en pendlerbolig i utgangspunktet, men om personen flytter nærmere, vel da blir saken en annen, men ikke fult. Loven gir både Kari og Ola Nordmann plikt på seg innen 8 dager og melde adresseforandring.

Denne loven gjelder også for regjeringens medlemmer og Stortings representantene, ja helt opp til Presidenten å kjenne til, men det er faktisk noe som er verre, mye verre. I denne saken og flere tilsvarende saker ble ingen av det norske folk i det hele skadet på noen måte. Det var bare veldig frustrerende. De som det norske folk hadde bestemt skulle representere dem (Grunnlovens 49) Jeg bruker bevisst hadde bestemt, for det er det valget dreier seg om. Jeg gjentar det jeg har skrevet mange ganger at etter Grunnloven er Norge et folke demokrati. En politiker som begår alvorlige lovbrudd skal straffes på strengeste måte.

I saken om pendlerboliger ble ingen skadet på noen måte, men allikevel det var et lovbrudd. Det jeg nå vil frem til var det som kom frem for en tid tilbake. Det var NAV skandalen, en av flere NAV skandaler. De var retten til for folk å reise til å om ønskelig å bo i ett hvilket lan i EU de vil, uansett om de har en pensjon eller bare arbeids avklaringspenger eller ikke.

Det jeg vill frem til to personer som hadde det samme ansvaret til å kjenne til ett regelverk som kommer sammen med denne EØS avtalen, nemlig retten i å reise ut av Norge selv om man mottar arbeidsavklaringspenger eller ikke. Dette er noe statsråden i arbeids og innkluderingsdepartementet har plikt til å vite, ikke nok med det også NAV sjefen har plikt på seg å viten dette, men ansvaret ligger også til dommerne i norske domstolene. Som følge av den store uvitenhet fra statsråd, NAV og landets domstoler, led mange av feil avgjørelser og straffer. Det var folk som ble dømt til fengselsstraff for noe de hadde rett til å gjøre. Dermed var det store brudd på også norsk straffelov, samt EU forordningen som er som følge av EØS er overordnet den vanlige norske lov.

Det er bare Grunnloven som er overordnet EU forordningene. Her var det folk som mistet alt de eide mer enn minimum. De måtte selge bilen, kvitte seg med huset å få støtte til leilighet, som blir som ett sosialt lån. Som må betales tilbake at de måtte få sosialstønad, som ikke er stønad, men det er gått over til å bli sosialt lån. Som skal betales tilbake en gang i fremtiden. De menneskene som mistet alt de eide, noen satt også fengslet for noe de hadde lov å gjøre, skal ha erstattet det de mistet eller ble tvunget til å selge. De skal ha tilbake den trygden som NAV holdt tilbake med tillegg til renter og da markedsrenten. De som satt fengslet skal ha en normal lønn pr. dag de satt inne. De skyldige som er årsak til dette skal tiltales og straffes for den forbrytelsen de har begått, fra Annikken Haugli til NAV sjefen også de dommere som er jurister som skulle vite dette. Disse dommerne skal fjernes fra domstolene. Det er mange som har lidt overlast som følge at de som styrer helt er uten kompetanse i det de holder på med.

Norge er pr. i dag ingen rettsstat selv om det blir påstått dette for å lure både FN og det norske folk at Norge er verdens beste land å bo i, som langt ifra er tilfelle i dag. Her må det drastiske ting tas i bruk for å gjenerobre rettsstaten. Politikerne som planlegger å styre landet må kurses i Grunnloven og bruken av denne. På meg virker det som Grunnloven er for komplisert, også dommerne i de rettsapparatet har heller ikke forstått dette, selv om det juridiske fakultetet har Grunnloven og pensumet til denne oppe i første året. Enten har juristene her sovet i timen, eller så tar juristene lovstridige snarveier.

Hans Bauge
Samfunnskritiker