Lovfestet kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk!

Publisert 15.1.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Trondheim bystyre har vedtatt for noen år siden prinsipper for ny barnevernsstrategi i Trondheim kommune. Barn som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner i Trondheim kommune skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Hasteflyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skal i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skal bo i fosterhjem og institusjon.

Ingen barn skal flyttes til annet bosted fordi Trondheim kommune mangler gode nok tiltak. Barn som trenger å flyttes ut av hjemmet skal få et tilbud etter høye faglige og etiske standarder. Trondheim kommune skal i tillegg ha et åpent og samarbeidende barnevern.Det siste burde være en selvfølge, men det er fornuftig at også dette ble vedtatt i bystyret.

Faglig sett dreier strategiene mot sterkere tiltak og innsats i barnets familie noe mange har kjempet for i svært mange år. Sammenlignet med andre byer har Trondheim over år hatt en høy andel barn og ungdom med barneverntiltak utenfor hjemmet. Det har dessverre vært en omfattende bruk av fosterhjem og institusjon som tiltak. Nå blir det lovfestet kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. Tidligere var dette hjemlet i fosterhjemsforskriften, men er nå flyttet fra forskrift til lov (lovfesting). Vurderingen skal kunne dokumenteres.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Kommunen får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmet.

Bufetat har bistandsplikt og skal bistå kommunene med å skaffe fosterhjem når kommunene har vurdert at det ikke er muligheter til å finne fosterhjem i slekt og nettverk. Kommunen skal gi en kort begrunnelse når den ber Bufetat om bistand.
Nå vil endelig den biologiske familie være i fokus og det er virkelig bra.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre.