– Ikke lurt å styre unna konfliktene

Oslo. Publisert 23.9.2016
Tekst og foto: Dale Carnegie

Konflikter er ofte en uunngåelig del av arbeidslivet. Likevel er norske arbeidstakere riktig så konfliktsky, og nesten halvdelen velger å unngå konfliktene. – Ikke nødvendigvis lurt, mener ledertrener Grete Valseth i ledertreningsselskapet Dale Carnegie Training Norge.

I en landsdekkende undersøkelse YouGov har utført for Dale Carnegie Training Norge sier nesten 5 av 10 arbeidstakere at de ikke liker konflikter, og derfor velger å styre unna konflikter.

– Å styre unna konflikter oppleves som det mest behagelige der og da. Det kan bli en utfordring i lengden. Når vi unngår en problemstilling, eller å si vår mening fordi vi er redde for en konflikt, kan det bli til en ordentlig verkebyll. Ytterste konsekvens kan være sykemelding, sier Valseth.

Valseths uttalelser bekreftes også av funnene i undersøkelsen. Her forteller 14 prosent at de har vært sykemeldt som følge av uløste konflikter på jobben. 9 prosent sier de har hatt korttidsfravær i perioder, mens 5 prosent har vært langtidssykemeldt som følge av uløste konflikter på jobben.

– 14 prosent utgjør faktisk 360 000 arbeidstakere. Det er et altfor høyt antall, og illustrerer samtidig at å løse konflikter på norske arbeidsplasser kan spare samfunnet for store penger. Konflikter kan håndteres, og hvis de løses på en god måte, fører det ofte til en positiv endring for de involverte. Her har selvfølgelig ledelsen et ansvar, og den enkelte arbeidstaker trenger selv å ta ansvar hvis konflikter går utover helsa, mener Valseth.

Er du redd for konflikter, har Valseth og Dale Carnegie utviklet fem råd og teknikker som kan hjelpe deg til å mestre og løse konflikter.

– Poenget med disse rådene er å vise at det ikke behøver å være vanskelig eller ubehagelig å ta opp en problemstilling eller gå inn i en konflikt. Det handler om å være bevisst på seg selv, sin posisjon og hvordan vi kommuniserer, samtidig som vi er åpne for motpartens ståsted og viser respekt. Lykkes vi med å ta opp problemstillinger så tidlig som mulig, løses de ofte før det blir konflikt, sier Valseth.

5 konfliktløsningsråd for den konfliktskye:

 1. Identifiser hva det er som gjør at du er konfliktsky
  Ved å analysere, og være ærlig overfor deg selv vil det være lettere å finne argumenter for å ta det opp. Hvis du for eksempel ikke tar opp en konflikt fordi du er redd for konfrontasjon, kan du analysere konsekvensene av å la være, og vurdere mulige utfall. Ofte blir vi sittende fast i egne overbevisninger, uten å sette tankene i et større perspektiv.
 2. Vær spørrende, ikke konfronterende
  Ofte er det en grunn til at folk gjør som de gjør, og sier som de sier. Prøv oppriktig å forstå hva det er som gjør at personen har det ståstedet den har. Still spørsmål i stedet for å kritisere. Kanskje finner dere ut at dere har mer til felles enn dere først trodde.
 3. Vær bevisst på dine egne ordvalg
  Sørg for at du viser respekt for den andre personens ståsted gjennom å anerkjenne det den sier, uten nødvendigvis å være enig. Fellene vi ofte tråkker i ved konfrontasjoner er å ikke la den andre personen snakke ferdig, starte setningen med «jeg mener at», bruke «men» for å synliggjøre eget ståsted. Da kan du like gjerne droppe det, fordi da lukker den andre parten ørene med en gang. Hvis du heller starter med et nøytralt eksempel som er objektivt vil du ha lettere for å få den andre personen til å lytte til deg.
 4. Ta konflikten ansikt-til-ansikt
  Empati, ansiktsuttrykk og toneleie er elementer ved en samtale som forsvinner når vi kommuniserer på e-post eller sms. Det kan føles som en enkel utvei. Spørsmålet er hvilket resultat vi ønsker. Ved å ta opp saken ansikt-til-ansikt får du større respekt, og den andre parten vil føle seg respekt i større grad.
 5. Finn ut hva dere har til felles
  Til syvende og sist har vi som regel et felles mål i organisasjonen. Det er gjerne veien mot målet det blir uenigheter om. Finn først områdene dere er enige om, enten det er mål, planer, eller til og med irritasjonsmomenter som illustrerer at dere er sammen om dette. Når dere har dette som bakteppe vil det være lettere å anerkjenne hverandres ståsted i konflikten.

«Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 20-24. april 2016 gjennomført til sammen 1012 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år.»