Må sette Norge først i disse tider!

Publisert 22.3.2020
Foto: Colourbox

Korona-pandemien viser at nå må norske politikere sette Norge først. Den viser til fulle at det er helt nødvendig å styrket fokus på alle aspekter ved samfunnssikkerheten i Norge. Demokratene vil derfor forsette det viktige arbeide for at Norge skal kunne møte det nye trusselbildet gjennom gode beredskapsplaner, selvforsyning av mat og medisiner, nødvendig verneutstyr og beredskapslagre, materiell og personell.

Det er videre helt nødvendig med nært samarbeid og koordinert innsats fra de nasjonale sikkerhetstjenestene, politiet, kommunene, fylkeskommunene, frivilligheten, næringslivet og Forsvaret. Nasjonalt er det i utgangspunktet en politioppgave å bekjempe kriminalitet og terrorisme.

Forsvaret må likevel være forberedt på å støtte, utfylle eller overta politiets oppgaver i ekstraordinære kriser og situasjoner som krever nasjonal handlekraft – slik som korona-pandemien nå krever av Norge.

For husk at når korona-pandemien er over vil vi alle stå ovenfor en ny verden som trenger nye nasjonale løsninger som ikke må styres av globallister og der må norske politikere viktigeste oppgave være  å sette Norge og det norske folk i alt vi gjør politisk.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene