Mange behøver å få kontroll over egen økonomi

Publisert 8.12.2020
Foto: Colourbox

Internett vrimler av lånetilbud både med og uten sikkerhet. De fleste norske banker låner ut penger til en noen lunde overkommelig rente mot sikkerhet, også når det gjelder rene forbrukslån. Ulike kortselskaper gir opptil 100 000,- i kreditt på Visa og Mastercard . Mange er dog ikke klar over at ved full bruk av en slik kreditt, så blir rentene og den samlete gjelden ganske høy på kort, og den kan bli enda høyere på lengre sikt. Det er alltid lurt å sjekke alle betingelser før man tar i bruk et kredittkort.

I mai 2020 viste en oversikt fra SSB at nordmenns gjeld hadde steget til 3.674 milliarder kroner. Det er et svært høyt beløp med tanke på landets innbyggertall. Norge har mange gjeldsslaver ifølge flere inkassobyråer. Noen har havnet uforskyldt i økonomisk uføre, men det finnes og selvforskyldte tilfeller. Det er meget lett å komme i et økonomisk uføre om man mangler full kontroll over egen økonomi. Et personlig regnskap består også av postene inntekter og utgifter. Blir utgiftene større enn inntektene, ja, så får man underskudd på balansen.

Enhver enkeltperson og familie burde årlig sette opp et økonomisk budsjett over antatte inntekter og antatte utgifter. Ut fra et slikt regnestykke, vil man mye lettere kunne se hva man har til overs når alle utgifter er betalt. Det er også lurt å ha et aldri så lite slingringsmonn på ca + 10 – 15 %. (Prisøkning på strøm/husleie/telefon). I tillegg er det lurt å sette av et fast beløp pr. måned til uforutsette utgifter. Økonomiguiden er et meget nyttig nettsted for de som ønsker bedre oversikt og bedre kontroll med egen økonomi.

I Sverige har mange tatt små mobiltelefon-lån med renter som har oppgått til nærmere 150 %. Svenske statens innkrevingsmyndighet, Kronofogden, har i dag mange slike inndrivinger mot unge, og som åpenbart ikke forstår farene med å ta opp slike lån. Svenske myndigheter gransker i dag flere låneselskaper og personer som låner ut penger til hvem som helst via mobiltelefon, selv mot kredittsjekk – blir det hevdet. Måtte vi aldri tillate slike utlån i Norge.

Skrevet av redaksjonen.