Mange vil straffe politikere som lyver

Publisert 7.9.2023
Foto: Sfm.no

Leser man meninger på flere sosiale medier, så er det ikke så rent få som vil gjeninnføre loven som kunne straffe politikere som åpenbart farer med ren løgn. De som vil ha denne loven gjeninnført, mener at den vil gjøre det lettere for velgerne å stole på de folkevalgte. Politisk løgn er med på å undergrave demokratiet. Det hersker det ingen tvil om. Dersom politikere slipper unna enhver form for straff grunnet ren løgn og bevislig uredelighet, vil de også ha lettere for å kunne manipulere enhver som stemmer på dem.

Det hevdes fra andre at det ikke vil være særlig klokt å gjeninnføre den aktuelle loven. De mener også at loven i praksis vil bli vanskelig for påtalemyndighetene å håndheve. Rent juridisk og rettslig er det vanskelig å definere hva som er løgn eller ikke. Om politikere straffes for løgn kan det få en smitteeffekt. Den kan medføre at de da blir mer redde for å delta i tverrpolitiske debatter.

Det er uansett viktig å ha løsninger som kan bidra til å øke tilliten til politikerne, ikke minst for å beskytte vårt demokrati som er skjørt nok som det er.

Hva mener våre lesere?

Redaksjonen i sfm.no.