Mangler Bergen kommune en økonom eller to?

Bergen. Publisert 13.12.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Nå fabler Byrådet i Bergen om å lage en strand langs Store Lungegårdsvann. Selvsagt er byråd madam Tryti med her også. Hun er også en bulldoser (med negativt fortegn!) m.h.t. videre utbygging av Bybanen. Hun og hennes meningsfeller velger å overse/overhøre bergenseres flest meninger som omtrent daglig har vært å lese i byens aviser i hopetall. Velgernes meninger er ikke interessante – Byrådet vet bedre – tror de.

Mangler økonomisk styring

Vi som sliter med en helt uberettiget og moralsk forkastelig eiendomsskatt pga. våre lokalpolitikeres manglende økonomiske styring gjennom de siste 15-20 årene, har tydeligvis ikke noe vi skulle ha sagt når våre såkalte «folkevalgte» turer i vei med million- og milliardsløsinger. Det er våre penger det snakkes om – våre mer eller mindre rettferdige og uberettigete skatter og avgifter som Bergen Kommune visstnok aldri får nok av.  Verre styring i Bergen har vi for øvrig ikke hatt så langt tilbake jeg kan huske – og det begynner å bli noen år etter hvert. Nå skal hver ekstra krone Byrådet/Bystyret presser ut av folk flest i form av vanvittige bompenger og eiendomsskatt, m.m. brukes på luksus-prosjekter. Og da sikter jeg til både Bybane-utbyggingen og strand-ideen. Det er vel bare å øke skatter og avgifter enda mer, kan jeg tenke meg.

I en vanlig familieøkonomi – som i prinsippet ikke er annerledes enn kommuneøkonomi, er paragraf nr. 1: Det man ikke har råd til i dag, får ligge til vi eventuelt får råd til det senere en gang. Slik tenker ikke bergenspolitikerne. Her er det bare å dynge folk ned i flere og høyere skatter og avgifter, så klarer man det meste uansett kostnader. Jeg tror ikke at verken eiendomsavgiften eller bompengene noen gang blir avskaffet i Bergen – uansett om vi har ett blåblått eller rødgrønt Bystyre. Det som må til for å stoppe stormannsgalskapen i Bergen er en ny lov fra sentralt hold – fra Stortinget. Oslo trenger for øvrig også en slik sentral lov. Det er vel uten tvil Bergen og Oslo som nå styres dårligst av landets større byer, «takket være» rødgrønne drømmere som lever i sin egen fantasiverden.

Få skikk på Torget igjen

Der snakkes også nå om å bygge på Torghallen. Den eksisterende hallen kostet oss (!) 300 millioner, og har vært en fiasko fra første dag. Nå fremmes altså planer om å bygge på fiaskoen og derved sprøyte nye hundrer av millioner inn i dette prosjektet. En annen side er at den eksisterende hallen er en forferdelig skjemmende vorte både m.h.t. plassering og utseende, og burde heller rives! Få heller skikk på Torget igjen, – men det klarer de heller ikke.

Flere stormannsgale tanker og forslag har vært fremme i byens aviser de siste årene. Nå er det på høy tid at vi – velgerne – som blir pålagt å finansiere all tusseskapen – setter foten ned og sier et høyt og tydelig STOPP! Nok er nok. Sats på trolleybusser og vanlige busser, og glem videre Bybane-utbygging. Dette har vi neimen ikke råd til! Byrådet/Bystyret i Bergen mangler minst en økonom som kan forklare byens politikere hva god økonomi er!