Mangler lokalpolitikerne økonomisk sans?

Publisert 6.7.2020
Foto: Sfm.no

Dette innlegget er sendt til BA (Bergensavisen) hele 9 ganger siden februar måned 2020. De tar det aldri inn, og svarer aldri på spørsmål om hvorfor det ikke blir trykket.  Jeg går ut fra at når det er BA’s egne meningsfeller som styrer Bergen, må de ikke kritiseres.  Dette er jo renspikket sensur.

Spørsmålet i headingen har vel vært særdeles aktuelt i Bergen de siste 10-15 årene – ja kanskje enda litt lenger. Vi har fått presentert en rekke dyre fantasi-prosjekter i kategorien «luksus-klassen» – altså noe vi ikke trenger, men som politikerne tydeligvis liker å leke seg med. Men at pengene ikke er der, ser ikke ut til å dempe fråtselysten.

La meg kort nevne strand langs østsiden av Store Lungegårdsvann, – sykkeltunell gjennom Løvstakken, – bybane til Fyllingsdalen og Åsane som nesten ingen vil ha,- enda flere idrettshaller i hver bydel – som om vi ikke for lengst har tilstrekkelig av dem. Mye mer kunne ramses opp.

Jeg vil her gjerne putte inn følgende spørsmål til Bergens-politikerne: Når dere selv gjerne vil anskaffe noe «ekstra fint» privat, – tar dere da opp forbrukerlån, – eller kanskje får dere låne penger av familie eller andre venner? Det dere (sannsynligvis?) ikke gjør, er å rane folk på gaten eller i deres hjem. Bank- og post-ran er vel stort sett umulig i dag når kontanter ikke er dagligdags. Dere svarer da sikkert at selvsagt raner vi ikke noen for å få noen ekstra kroner! De mest fornuftige av dere sparer opp penger til dere får råd til det ønskete «ekstra». Å forhåndsbruke penger man ikke har, blir ofte fatalt. Det har vi sett utallige eksempler på rundt om, og i TV-programmer.

I utgangspunktet var/er der ikke penger til bl.a. de kort nevnte prosjektene. Men det ser jo ikke ut til å bekymre dere. Når dere får en idè eller flere, så «skal» det gjennomføres uansett om kommune-økonomien tillater det eller ikke. Hva gjør dere da? Nettopp det som jeg antydet at dere sannsynligvis benekter for deres private pengebehov – å rane folk.

Men dere snakker jo da med to tunger! For hva gjør dere for å få ønskebudsjettet til å gå opp? Jo, dere raner deres egne velgere – byens befolkning ved å pålegge dem en fullstendig meningsløs og urettferdig eiendoms-skatt (og vanvittige bompenger.)   Det vil f.eks. si at vi som endelig har fått vårt eget hus, og som gjerne fortsatt har gjeld – og som også endatil eier vår egen husgrunn – blir pålagt av dere å betale leie/skatt til Kommunen for vår private eiendom, for at dere – politikerne – skal kunne få gjennomføre noe dere ikke har penger til!
Vanlige skatte-inntekter er ikke nok for dere. I deres grådighet spør dere ikke om vi vil være med på gildet – nei – vi ranes bokstavelig talt for mer penger. Når man ikke gir fra seg penger helt frivillig da er det ran – tyveri! Det er jo da en kriminell handling som følgelig er straffbar og som blir anmeldt.

Bompengene dere avkrever i uhørte beløp skal jeg ikke gå nærmere inn på her – det er et annet ran – så dere ser ut til å ha grenseløse krav. Kanskje det neste blir skosåleavgift for slitasje på fortauer og stier? Eller kanskje pusteavgift for å forbruke mer eller mindre skitten Bergensluft? Skulle sannelig ikke forundre meg om dere fant på noe slikt også – dere er jo troende til hva som helst!

Prøv i hvert fall å tenke slik som politikere som dere (muligens) tenker m.h.t. privat-økonomien deres – nemlig å ta tæring etter næring. Kort sagt; – det man ikke har penger til, får vente til pengene eventuelt er der – men på ærlig vis, takk – ikke ved tvang – ikke ved å grafse til dere fra folks lommer slik dere faktisk gjør! Det er en enkel, primitiv og frekk «løsning»! Var det noen som snakket om politikerforakt…?!

Wilfred W. Høsteland

Redaktørens merknad: Under sovjet-tiden trykte avisen ”Pravda” (”Ekte” på russisk) kun ”sannheten” som systemets toppledere ville at menigmann skulle få kunnskap om. Alt annet måtte sensureres. Det samme gjorde nazistene og deres propaganda-apparat under årene 1936-1945. Det er meget synd at dagens norske presse har kommet på ren kollisjonskurs med pressens egen ”Vær varsom-plakat”, ikke minst loven om ytringsfrihet. Rart at dagens redaktører ikke ser dette problemet, eller rettere sagt, kanskje ikke vil se det? Red.