Mangler på programmene

Publisert 8.6.2020
Foto: Wikipedia

Solberg-regjeringens mange mer eller mindre mislykkete «reformer» har vært omtalt her en del ganger.   Det er en stund siden vi hørte noen pip – fra ett eller annet sted – om at noen ville programfeste reversering av reformene pluss av kommune- og fylkes-sammenslåingene. Dette var så fornuftige hint at de burde komme fra Senterpartiet – som i dag, i mange sammenhenger, har vist seg som Stortingets mest fornuftige stemmer.

Der skrives mer og mer om politiets økende misnøye med den såkalte politi-reformen som klart ser ut til å være en av de verste tabbene innen regjeringens reform-iver. Politiet er svekket,- mindre kapasitet, mindre tilstedeværelse, manglende midler til nær sagt alt – og de får stadig beskjed fra regjeringen om å bli mer effektive på alle måter. Det er som kjent vanskelig å kjøre på en vei som er overstrødd med spiker! Høyre har alltid i opposisjon (vel og merke der!!) vært et talsparti for ro og orden, men makt gjør ikke bare blind – men også likegyldig og uansvarlig.

Regjeringens svært lite gjennomtenkte «reformer» innen alle områder begynner virkelig å merkes både for de involverte etater/områder og blant folk flest. Politi, sykehus, skole, Forsvaret, trygdede, lønnstakerne, etc.etc. Og nå MÅ og SKAL det velkjente med fortiete pensjons-tyveriet også frem i dagen og ordnes opp i. Jeg sikter til de 10% som Staten fortsatt stjeler fra de gifte/samboende pensjonistene og som i følge norsk lov er ulovlig. Dette er svært grundig dokumentert her i sfm.no en rekke ganger. Her er det snakk om svære beløp og selvsagt tilbakebetalinger. Dette må også nå programfestes – hvis der fortsatt er et parti som vil tale pensjonistenes sak. Her er det snakk om pensjoner som er opparbeidet gjennom et langt liv, og som Staten (politikerne!) lurer unna.

Det nærmer seg Stortingsvalget, og det er sannelig på høy tid at et ansvarlig parti står frem med en klar holdning til de nevnte sakene – d.v.s. MOT dem! Vi får bare glemme disse småpartiene som lever på kunstig åndedrett (Venstre, KrF, og noen andre politiske mikrober).   Men nå bør et seriøst parti temmelig snart stå frem og vise et program som klart og utvedtydig er villig til å rette opp 4 år med den utvilsomt verste regjering Norge har hatt i etterkrigstiden.

Jeg – og mange andre utfordrer i aller første rekke Trygve Slagsvold Vedum og hans parti om å «ta parti» med alle de hundretusener eller mer som nå er luta lei av en politikk for de få – for de som har mer enn nok fra før og for de etater og mennesker som nå lider under Høyre-regjeringens «reformer»!   Nedrivnings-regjeringen må få avløsning i høst!

Wilfred Høsteland