Marius Reikerås hedret av NKMR

Publisert 14.10.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Privat (Gjengitt med tillatelse)

Den tidligere advokaten og jurist Marius Reikerås, bosatt i Bergen, ble i september tildelt et æresdiplom for sin kamp for familier og barns menneskerettigheter. Overrekkelsen skjedde på Scandic Crown Hotell i sentrale Göteborg. Bak utmerkelsen sto NKMR (Nordiske Komiteen for Menneske Rettigheter). NKMR ledes fortsatt av juristen Ruby Harrold-Claesson

I NKMR sin begrunnelse for utnevnelsen, ble det blant annet vektlagt Reikerås sitt store engasjement i kampen mot det norske barnevernets fortsatte overgrep mot familier og barn, ikke minst hans fokus på rene justismord og andre rettsovergrep ved norske domstoler. ”Reikerås har vist integritet og mot i sitt arbeid for å beskytte barn og familier mot overgrep fra det allmektige norske barnevernet”, heter det også i NKMRs begrunnelse.

Marius Reikerås representerte i sin tid også Nordsjødykkeralliansen i deres krav om skadeerstatning fra den norske staten. Han er fortsatt meget kritisk til Norges måte å opptre på overfor norske borgere i spørsmål om menneskerettigheter. Reikerås avslørte også i en dom fra ECHR i Strasbourg at en av dommerne var norsk, og at denne hadde avgitt stemme til fordel for Kongeriket Norge. Reikerås klagde på den aktuelle dommen. Klagen ble tatt til følge. Det vil derfor foreligge en ny dom i saken ”Lobben and others vs. Norway” den 17.10.2018.

Les mer her: www.nkmr.org