Mat er svært viktig for trivselen blant eldre

Publisert 11.1.2023
Illusfoto: Colourbox

Underernæringen blant eldre på sykehjem er meget høy. Mange får dessverre levert mat fra store produksjonskjøkken som fokuserer på pris pr. porsjon. Det bør være er et mål at det blir flere egne kjøkken i sykehjem og omsorgsboliger.Det ble også slått fast i eldrereformen «Leve hele Livet».

Dette skal bidra til å gjøre mat og måltider til en bedre opplevelse, og bringe matlaging tettere på beboerne. Det er ei utfordring at mange eldre ikke får i seg nok mat. Mange eldre er underernærte, og maten må derfor være tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Det er også svært viktig at det er nok ansatte som kan ta seg tid til å hjelpe brukerne i måltidet.

Det er jobbet sentralt med en nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre, på sykehjem og i hjemmetjenesten. Det er derfor sjokkerende at svært mange kommuner gir blaffen og legger ned kjøkkenet på sine sykehjem for å få billigere mat gjennom storkjøkken. Min bønn til regjeringen er at «Leve hele livet» blir videreført slik at de eldre får et godt liv også når de havner på et sykehjem.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting