Mat viktigere enn olje

Publisert 21.3.2022
Foto: Colourbox

Min påstand er at i fremtiden blir det å produsere mat viktigere enn olje. Når vi ser på den usikkerheten det er å basere store deler av vårt matforbruk på import, grunnet krig og naturkatastrofer, tror jeg de fleste er enig i at vi bør føre en landbrukspolitikk som i størst mulig grad gjør oss selvberget med mat.
Et slikt resonnement tror jeg også skattebetalerne forstår og er villige til å finansiere.

Pensjonistpartiet mener at BOLIGBYGGING må i hovedsak skje, på jord som ikke er egnet til matjord. I dag ser vi med stor bekymring hvordan store områder med god matjord blir lagt ned pga boligbygging. Det finnes i Norge nok av steingrunn å bygge på. Befolkningsveksten er stor, og landbruket bygges ned. Det vil bli stor matmangel hvis man ikke er restriktiv på hvor man bygger.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre