Matkøene øker og regjeringen Støre sover!

Publisert 21.7.2023
Foto: Privat

Det er hjerteskjærende og helt uforståelig at regjeringen Støre – dessverre ikke setter inn nye tiltak ovenfor alle nordmenn som sliter og lider i dagens dyrtid. Fakta er at nå står over 100- tusen norske familier i matkø. Matsentralen og andre frivillige organisasjoner kan rapportere og fortelle den  triste sannhet at køene med sultne nordmenn: Dag for dag – blir større og lengre i Norge.

Kleppelista mener at den fattigdomskrisen som vi nå ser i Norge viser mangel på politisk handlekraft og nestekjærlighet – når nå hele 18 prosent av norske husholdninger sliter – og behovet for mathjelp øker i uminsket styrke. Ja, dette er ett grunnleggende behov som dessverre ikke regjeringen og frivilligheten i dag klare å dekke opp.

Kleppelista mener bestemt at nå må det snarest settes inn strakstiltak – både nasjonal og lokalt – ved at ytelsene automatisk i takt med prisstigningen og økte levekostnader økes – og at frivilligheten i Norge snarest må gis en «hjelpemilliard» for å gjøre hverdagen leveverdig for alle nordmenn som helt unødvendig nå lider og sliter. Nok er nok Jonas – her må det snarest ryddes opp!

Lene Jakobsen, Grete Hansen og Vidar Kleppe
Bystyrerepresentanter for Kleppelista i Kristiansand