Mattilsynet med tvang mot eiere av sauer

Oslo. Publisert 26.8.2016
Av Kåre Eriksen, Moderatene MOD
Illus.foto: Norges Bondelag (Nett)

Avisa Nationen forteller oss lesere den 17. august at Mattilsynet, har pålagt bøndene i Rendalen om å hente sauene ned fra beite en måneds tid tidligere enn vanlig.

Årsaken til Mattilsynets utspill, synes å være de mange og stygge angrep ulven har gjort i Rendalen. Avisa forteller at ulven har tatt mellom 150 og 160 sauer i løpet av en måned.

Det må opprettes gjeterlag

Det er et stort tap for eierne og også en lidelse for de stakkars dyra som blir angrepet av lystmorderen ulven. Avisens bilde viser ikke at dyrene er blitt spist, bare drept. Med sin framferd klarer ulven både å drepe mange dyr og ikke minst skremme de som rovdyret ikke klarer å drepe.

For alle eiere av sauer rundt om i landet, og spesielt i ulvesonene som her nær svenskegrensa, må det opprettets gjeterlag på 3 til 5 personer som får ansvaret om å passe på sauene i sine forskjellige områder. Lagene må utstyres med par hunder av typer som ulven er redd. Og lederen i gruppene bør også ha med seg gevær til bruk dersom ulven bli for nærgående.

Staten må ta saken på alvor

Som statlig organ synes vi at Mattilsynet kan ta kontakt med NAV, organet som har oversikten over alle ledige i landet. Det må være i alles interesse at ledige mennesker, kanskje også folk som har «trått feil noen ganger» men ønsker å rette opp i sine feil, kan bli med i gjeterlag. Å komme ut i fjell og mark er jo veldig bra for oss alle og kan vi i tillegg redde sauene/maten samtidig som ulven får leve, gjør vi minst to gode gjerninger på en gang.

Slik det har vært, og er pr. dags dato, kan det ikke fortsette. På grunn av rovdyrherjinger har mange bønder måtte gi opp driften. Som parti ønsker vi mere liv rundt om i bygdene og sauen er også ett av dyrene som utnytter utmarksbeitene. Moderatene anmoder Mattilsynet og NAV om å ta denne saken på alvor, slik at gjeterlag kan være på plass i god tid før beitesesongen 2017 starter.