MDG og straffeloven

Publisert 16.1.2021
Foto: sfm.no

Det MDG driver med i bl.a. Oslo og Bergen – når det gjelder diktatoriske forbud og stenging for biler som går på lovlig diesel eller bensin, – kan betegnes som et angrep på Demokratiet, jfr. Straffelovens § 115. Stortinget bør snarest konfrontere MDGs partiledelse og byrådene deres i Oslo og Bergen, og kunngjøre at vår nasjonalforsamling betrakter partiets forslag om disse forbud – og krav om avvikling av et lovlig bilsalg i 2025 – som lovstridig, og at regjeringen og byrådene skal stryke disse vedtak.

Sannheten

Regjeringen – den vi har fram til september 2021 – har bestemt at salg av nye bensin- og dieselbiler i Norge skal opphøre fra 2025. Nye biler skal være batteribiler.

Sannheten er, at det kommer neppe til å skje. 90 % av den norske bilparken i dag er «fossilbiler», og slik vil norske bilkjøpere ha det i mange år, inntil noe langt bedre enn lade-avhengig batteridrift lanseres. Europa kjører «fossilbiler»!

Regjeringen er blitt over-øst fra Venstre og MDG om hvor fælt bensin- og dieselbiler forurenser – særlig i byene. Tenkende hoder har latt seg bløffe til ovennevnte vedtak. Politikere skal lytte til folket, ikke ekstremistene!

Sannheten er, at el-biler veier dobbelt så mye som «fossilbiler», og hvirvler derfor opp mye mer svevestøv enn andre biler. Vanlige biler lar seg reparere når problemer, svikt eller skader oppstår. El-biler – også 2020-modeller – må skrotes når slikt oppstår. El-bil-eieren må derfor kjøpe ny! Med høyere avgifter! Og el-bilene som skrotes, ja – hvordan skal man takle den voksende mengden høyst miljø-fiendtlige el-bilvrak, og ditto digre batterier? Hvem tenker på det?

El-bilenes store batterier er nødvendige for at bilens motor skal kunne gå i det hele tatt.

Sannheten er at koboltgruvene i Canada og særlig Afrika leverer råstoffet til moderne bilbatterier. Jo større, jo mer kobolt. I Afrikas dype gruver sliter underbetalte arbeidere og deres barn med å grave ut malmen – med bare hendene. For at trendy bileiere i oljelandet Norge skal få flotte seg i sine Tesla, Audi E-tron og Jaguar I-Pace m.fl.

Regjeringen vil stenge salget av nye «fossilbiler» for å tvinge fram en omstilling av norsk bilpark, fra bensin og diesel til el-drift.

Sannheten er, at i lille Norge – knapt synlig på verdenskartet – skal regjeringen på ekte diktatur-vis tvinge folk til å la være å kjøpe de nyeste bensin- og dieselbilene, som i 2025 er både så å si utslippsfrie, og som resten av verden trykker til sitt bryst. Den norske bilparken – elektrifisert – skal så lades med skitten kullkraft fra Europa, fordi – som Statkraft sier – det har vi ikke kapasitet til fra egen vannkraft! Regjeringen Solberg har lyttet til ekstremister fra V og MDG, og legger veien åpen for et voksende raseri hos dem som er glade i og fornøyde med sine bensin- og dieselbiler. Og som kommer til å stelle så godt med den bil de har, at bilsalget vil synke som blad om høsten, sammen med regjeringens popularitet. Ekstremistene lurte også Klimapanelet! Godt valg!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.