MDG og partiets miljø-hysteri!

Bergen. Publisert 13.9.2016
Av Terje Haugom
Illus.foto: JH Media

Folkevalgte i Stortingets seriøse øvrige partier: La dere for landets skjebne ikke dupere av hysteriet fra bilhaterne!

Torsdag i Dagsrevyen, NRK, er Miljøpartiet De grønne på banen igjen! Bensin- og dieselpriser skal dobles, og reklame for skikkelige biler – dvs. biler som går på fossilt drivstoff – skal forbys!

Nå er det sannelig på tide å kaste den gjengen ut fra Storting, bystyrer og andre steder hvor profetene misjonerer sitt hysteriske miljø-evangelium! Alle vi som er i stand til å observere den øvrige verden, vet veldig godt at verden går ikke under – selv om vi kjører bensin og diesel i 50 år til! Utviklingen går sin gang, og andre teknologier innen bilindustrien kommer på markedet – vær trygg! Nå må MDG-folket få det inn mellom ørene, at svevestøvet om vinteren kommer fra vedfyringen, og IKKE fra bilene!!

Frys drivstoffprisen på 12 kr. pr. liter, og la dem som vil kjøre symaskin på fire hjul – eller sykle – få gjøre det, om de endelig vil! MDG er den verste katastrofen som noen gang har fått fotfeste i norsk politikk! De hater skikkelige biler og ditto veibygging! Det å reversere samfunnsutviklingen – bare pga. urealistiske miljø-hysteriske forestillinger om paradisiske tilstander i Norge, og at MDG skal «redde» verden – er bare egnet til å gjøre folk med bakkekontakt forbannet!

Velgere: Bruk feiekosten ved valgurnene høsten 2017! Denne formynderske hersingen med folks egne valg av kjøretøy og drivstoff, er totalt uakseptabelt, og Stortinget bør behandles av Anticimex og Cytox! MDG er skadedyr blant oss i vårt demokrati! Miljø-psykose bør behandles av spesialister! Men håp om bedring er mikroskopisk! Symptomer hos de andre partiene på venstresiden viser at smittefaren så absolutt er til stede!