Media har ordet, bildet og lyden – og vi suger til oss alt

Publisert 22.2.2021
Foto: Colourbox

Ord er som frø som gror, og derfor er det negative og lite balanserte uttrykket media velger som ugress som vokser. De kunne skrevet mer nøytralt og saklig, samt balansert det hele. Det eksploderer frykt og krisemaksimering, og i stedet for å roe seg ned så stresser folk seg opp. Har du dårlige nerver nå, er det viktig å ta en detox fra media og nyhetssendinger. Det er ikke en forpliktelse å følge med på nyhetene, og du kan gå inn på din kommunes sider for å lese de gjeldende regler for ditt område. Dersom noen strammer grepet rundt deg, vil du befri deg selv eller lar du de fortsette å stramme? Om du lar de stramme og presse, når er det nok?

Det er fint å være pliktoppfyllende og følge myndighetenes råd. Medias vinkling, ordvalg og massesuggesjon om krise og katastrofe vanner ut alvoret og skaper motstand. Dette er fysikk, kjemi og biologi i en organisk og naturlig prosess. Vi har sett det så mange ganger før. Avisene bobler over av frykt og beskriver hvordan grepet strammes til. Nettopp da vil behovet for å puste fritt bli forsterket, og det vil bli motstand. Det er naturlige fenomener som følge av at en gruppe er en levende organisme der fysikk skjer, da vi individer er fysikk og det er alltid en kreativ tilpasning og organisering i en gruppe      ( se artikkelen om Gruppedyret for mer om dette).

Det er altså ren fysikk og gruppedynamikk at når det presses mot, så vil det presses tilbake. Om du ikke tror meg så forsøk å presse på en du bor sammen med. Enten du gjør det fysisk eller verbalt, vil du få motstand. Derfor er det alltid viktig å balansere for alt fungerer bedre i balanse med overblikk og fokus samtidig. Da kunne en oppnå tryggere innbyggere som kunne samarbeide og støtte hverandre. Vi trenger ingen ekstra konflikter på toppen av denne Koronaen.

Noen ganger lurer jeg på om journalister får tenning av å skrive katastrofe-tekster, eller er det bare de pengene som alltid rår. Det er tider vi trengte aviser og media for å holde oss informert om livsviktig informasjon. I dag er mediene med oss overalt, og vi drukner i dårlige nyheter. Enkelte får kanskje noe spenning ut av det, om de har veldig kjedelige liv. De fleste har mer enn nok med å komme gjennom krevende dager, og disse nyhetene blir stress og belastning. Andre blir faktisk skremt og stresset slik at de er i katastrofeberedskap.

Tenk om media hadde vært en samlende kraft, slik den av og til er når visse hendelser og situasjoner skjer. Koronaen har blitt en giftig og betent smertebyll som bare har satt fyr på frykten, og fått frem uklarhet, kaos og polarisering. Vi er i samme båt og vi burde ro sammen mot noe som både gir helse og trygghet, med arbeidsplasser og økonomi i behold. Uansett har media, styresmakter og vi alle en etikk og et ansvar, for vi gjør det vi gjør sammen. Vi har et ansvar for å balansere så vi slipper denne polariseringen som skaper spredning og mer stress og ubehag.

En polarisering er her to motgrupper, der befolkningen er delt i å bry seg om og være redd for noe med ulikt fokus, for alle bryr seg. Ingen er likegyldige, og alle har viktige meninger som de helhjertet mener. Det som er synd er at de i sin frykt der noen er redd for døden og andre for arbeidsplass og økonomi, så bruker de kreftene på å gå løs på hverandre. De skammer hverandre, og de dummer hverandre. Frykt leder til aggresjon og hat.

Ha tillit og respekt for hverandres motiv, for selvsagt er det viktig og riktig begge deler. Vi må gjøre kloke og gode valg for liv og helse, der vi ser både den store sammenhengen og vi må ivareta arbeidsplasser, bedrifter og økonomi. Livet leves best i balanse med frihet, makt, kontroll og oppmerksomhet innover og utover der en benytter det mest gunstige til enhver tid, og kan strekke seg utover i hele spekteret av muligheter med alt av ressurser og potensial om nødvendig. Jeg har sett på Korona situasjonen som en falk som svever høyt og har overblikk, og jeg stuper jevnlig fokusert inn i ulike situasjoner via ulike scenarioer, case og gjennom mitt arbeid møter jeg ulike mennesker og ser ulike perspektiv.

For helsen er det ingen quickfix som medisin. Vi er hele organismer og psykologiske vesener, og derfor er det viktig at vi har vår naturlige kjemi basert på tillit og trygghet. Det hjelper ikke å gå inn i et hjelpeløst modus, dra offerkortet eller hente de psykologiske krykkene. Noen vil ikke ha dette ansvaret og den friheten det faktisk er å kunne gjøre noe for helse og livskvalitet. Det er jo en god nyhet! Vi kan alltid gjøre noe både mentalt, emosjonelt og fysisk for å forbedre vår tilstand. Vi er ikke statiske, for vi er i bevegelse og kan ta valg og sørge for vårt immunforsvar og gjøre oss mer robuste helsemessig.

Det er en helhetlig tilnærming der vi renser oss for denne reptil frykten, og støtter, trøster og trygger oss og hverandre. Vi kan gjøre alt for å eliminere stress på alle scener i livet, og stå støtt selv om det er glatt eller stormer. Vi kan rense oss for gammelt tankegods som gnager oss, og gamle følelser som ligger lagvis med årevis av repetisjon og overvelder oss i disse øyeblikkene vi faktisk lever ett etter ett. Ta vare på deg selv, og støtt deg selv. Tenk på det som er godt å tenke på. Vi skal alle dø, for det vet vi med sikkerhet, og la oss håpe det blir lenge til. Bruk motivasjonen i død og sykdom til å leve livet fullt ut uansett.

Det er tusenvis av ting vi kan gjøre som er gratis og som vil gi glede og lykke. Det er mulig å bade seg i frustrasjon over alt som vi ikke kan gjøre nå, og det er helt feil fokus. Det er om å gjøre og ha det godt, vet dere. Dere kan velge fokus og dere kan velge og ta aksjon og gjøre det beste ut av alt, uansett alt og alle. Tenk på helsen din! Sørg for at det du leser, ser, lytter til og totalt sanser er noe du får en god følelse og fine tanker av. Da er det godt å leve. Det er så mange fine bøker, filmer, musikk, podcast, mennesker, dyr og natur du kan nyte. Velg ut noe fint for deg selv og dine.

Glede, Linda Nordskog