Mening: Barbarenes ytring

Publisert 21.8.2023

Merknad: Dette er et innlegg som gir uttrykk for innsenders mening.

Jeg leste nettopp at Samfunnsmagasinets redaksjon oppfordrer til et lovforbud mot å brenne religiøse bøker, det vil si Koranen, da det finnes bare én religion bok hvis flammende ytring skaper barbarenes voldsytringer.

I et sekulært samfunn, slik Norge hevder å være, finnes det intet mer hellig enn retten til å gi uttrykk for sine meninger, det være seg økonomisk, verbalt, skriftlig, eller flammende. Den frie meningsutveksling er demokratiets grunnlag, og ingen ytring viser dette bedre enn det norske flagget satt i ild på offentlig sted. Så lenge det er ditt eget flagg, kjøpt eller egenproduksjon, er det ikke hærverk, og da hverken er det, eller skal det være en straffbar handling.

Bøker er en annen ting, derimot. Bøker er det håndfaste bevis på ytringsfrihetens sekulære hellighet. Å brenne bøker er, per definisjon, en barbarisk handling! Å brenne bøker er å bruke sin ytringsfrihet til å fortelle verden at man ikke ønsker at retten til å ytre seg skal gjelde for dem som har skrevet, eller utgitt, boken man brenner. Dette er å bruke ytringsfriheten til å angripe ytringsfriheten, det helligste av det helligste i et sekulært samfunn. Men så lenge det er en bok du har kjøpt, er det ikke hærverk, og da hverken er det, eller skal det være en straffbar handling.

Vi hverken kan, eller skal, la barbarenes ytring, hemme retten til den frie meningsutveksling, det være seg barbarene som brenner bøker sin lovlige ytring, eller voldsmennene som reagerer barbarisk på brenning av bøker sin ulovlige ytring.

Tore L. Tangen