Meningsløse strømpriser

Publisert 16.11.2023
Arkivfoto: Ole Texmo

Nå stiger strømprisen med over tjue prosent! Dette er helt meningsløst! Da er det ikke rart at folk strever med å betale sine utgifter. Det er da sånn at fra før så har renter steget til unormale høyder som får utslag på bo-kostnadene og så skal strømmen komme i tillegg med flere titalls prosent opp?

Så har man prisen på mat som er vel så viktig, og som også stiger til nye høyder. Mange tror jo da at om man handler på 40 % er så sparer man , joda , litt så, men det monner ikke i det store og hele. Julen har også nå blitt en hemsko og enkelte har tenkt å droppe hele greia. Ja, sånn går det når griskheten rår.

Ikke rart da at konkurser nå kommer på løpende transportbånd og skrives om opp og i mente i norske medier? Dette blir det stor arbeidsledighet av som Støre &co ikke skjønner seg på. Glad kan den være som har hatt muligheten til å anskaffe seg en gass-varmeovn og gassflasker nok. Samme gjelder kokeapparater for bruk innimellom.

Når man får en strømpris opp mot nesten fire kroner pr. KWH, da har man vel et aldri så lite problem, både for bedrifter og husstander? Nå ser man at Nord-Norge har langt høyere strømpris enn i sør og økningen er på over 20 % der oppe, noe som ikke lengre er mulig. Noen har fremdeles intakt en pipe i boligen sin, men ingen bygg skulle være bygget uten en pipe!

Regjeringen tenker med det dem sitter på!! Dette er et «Gale-Mathias-arbeid» det som de holder på med!

Ellinor Nerbø