Migranter sendte hjem 51 % mer penger det siste tiåret

Publisert 18.6.2017

Kilde: IFAD
Norsk oversettelse: JH Media
Illus.foto: Colourbox

Pengene som innvandrere sender hjem fra flere land rundt om i verden, er med på å løfte millioner av mennesker ut av ren fattigdom. Mengden penger som migranter har sendt sine familier i utviklingsland, har steget med hele 51 % det siste tiåret Det er langt mer enn den 28 % økningen i migrasjon fra disse landene. Det viser en ny rapport utgitt av International Fund for landbruk og utvikling (IPS). Økning av pengeoverføringer gjelder de fleste regioner i verden.

Virkningen av disse midlene, og enten beløpet er på 200 eller 300 dollar som hver migrant sender hjem til sine familier, utgjør i de fleste tilfeller hele 60 % av familienes totale husholdningsinntekt. Det er anslått at rundt 200 millioner fremmedarbeidere støtter hele 800 millioner familier rundt om i verden. Det er anslått at i 2017 vil ett av syv mennesker i verden være involvert i enten å sende eller å motta mer enn 450 milliarder amerikanske dollar i remitteringer. Migrasjonsflyten og remitteringene som innvandrere sender hjem, får store konsekvenser for den globale økonomien og det politiske landskapet. Totalt er fremmedarbeideres inntekter anslått for å være 3 billioner US dollars årlig, hvorav ca 85 % av denne summen forblir i vertslandene.

Penger som innvandrere sender hjem, er i gjennomsnitt mindre enn én prosent av deres vertslands BNP. Remittering er avgjørende for å hjelpe utviklingsland å oppnå bærekraftige utviklingsmål. Transaksjonskostnadene for å sende remisser er for tiden beregnet til over 30 milliarder dollar årlig. Avgiftene er spesielt høy i de fattigste landene og avsidesliggende rurale områder. Rapporten gir flere anbefalinger for å forbedre offentlig politikk, og en skisserer forslag til samarbeid med privat sektor for å redusere kostnader, samt skape muligheter for innvandrere og deres familier til å bruke sine penger mer produktivt.

Topp ti av senderlandene utgjør nesten halvparten av den årlige pengeflyten, ledet av USA, Storbritannia og Russland. 80 % av remitteringer mottas av 23 land, ledet av Kina, India og Filippinene. Asia mottar 55 % av alle remitteringsstrømmer. Rapporten ble utgitt før den internasjonale dagen for familieremitteringer som avholdes dem 16. juni hvert år.