Milliardtap for flere av verdens flyselskaper

Publisert 5.11.2020
Foto: Colourbox
Kilde: Stockapps.com

Verdens største flyselskap mistet 110 milliarder dollar i YTD-inntekt, Delta Airlines fører med et stup på 22,4 milliarder dollar

Hele flyindustrien fikk en enorm hit i 2020, med land over hele verden som stengte grenser og begrenset reiser som et svar på COVID-19-utbruddet.

Massive kanselleringer av flyreiser for å kontrollere spredningen av viruset førte til store fall i passasjerinntektene fra flyselskapet og forårsaket svimlende tap for verdens største flyselskaper.

Ifølge data presentert av StockApps.com tapte Delta Air Lines, American Airlines, Lufthansa Group, United Airlines, Air France og International Airlines Group, som verdens største offentlige flyselskap basert på salg, 110 milliarder dollar i omsetning siden begynnelsen. av 2020.

US Airlines mistet $ 63,9 milliarder midt i COVID-19-pandemien

Nesten alle de store flyselskapene har blitt hardt rammet av COVID-19-pandemien i år. Imidlertid har amerikanske flyselskaper vært vitne til det største inntektsfallet siden begynnelsen av 2020.

Mellom januar og mars tapte Delta Air Lines (NYSE: DAL), som verdens største flyselskap basert på salg, 1,8 milliarder dollar. Selskapets resultatrapport viste at andre kvartal i år leverte seks ganger strengere tap, med inntekter stupt med 88% året før til $ 1,4 milliarder. Den sterke negative trenden fortsatte mellom juni og september, og selskapet tapte ytterligere 9,5 milliarder dollar etter at koronaviruspandemien ødela det som vanligvis er en topp sommerreisedato.

Deltas netto tap var 5,4 milliarder dollar i tredje kvartal, sammenlignet med et overskudd på 1,5 milliarder dollar året før. Statistikk viser at verdens ledende flyselskap tapte 22,4 milliarder dollar i YTD-inntekter, den verste suksessen blant de seks ledende selskapene.

American Airlines (NASDAQ: AAL), det nest største flyselskapet på denne listen og det ledende flyselskapet med flygende passasjerkilometer, mistet 21,1 milliarder dollar i inntekter siden begynnelsen av året. Statistikk viser at selskapet rapporterte det største tapet i andre kvartal 2020, med inntekter stupt med 86,4% fra året til 1,6 milliarder dollar, sammenlignet med 11,9 milliarder dollar i samme periode for et år siden. Omsetningen i tredje kvartal var 73% lavere enn 3,1 milliarder dollar, etter en 59% reduksjon i antall tilgjengelige setemil.

United Airlines (NASDAQ: UAL), som det tredje største amerikanske flyselskapet og det fjerde største globalt, rapporterte et tap på 20,4 milliarder dollar i de tre kvartalene av 2020, en nedgang på 63% fra året før. Resultatene fra tredje kvartal avslørte et massivt inntektsfall på $ 8,8 milliarder dollar etter at selskapet allerede rapporterte et tap på 10 milliarder dollar mellom mars og juni. Yahoo Finance-dataene avslørte også at United Airlines var vitne til det viktigste fallet i markedsverdi blant de tre ledende flyselskapene i USA, med den samlede verdien av selskapets aksjer kuttet med 57% i forhold til året rundt 9,5 milliarder dollar.

Statistikk viser de samlede inntektene til de tre største amerikanske flyselskapene krasjet med 63,9 milliarder dollar siden begynnelsen av 2020.

Tre største europeiske flyselskaper tapte 45,9 milliarder dollar i inntekter

Selv om de amerikanske flyselskapene har truffet hardest i koronaviruskrisen, rapporterte også de europeiske selskapene enorme tap i 2020. Verdens tredje største flyselskap basert på salg og det største i Europa, Lufthansa Group (ETR: LHA), rapporterte $ 10,6 tap på omsetning i første halvdel av 2020.

Den økonomiske rapporten fra det tyske selskapet viste at trafikken falt betydelig på grunn av koronaviruspandemien. Salget (omsetning passasjerkilometer) stupte med 65% fra året før, mens kapasiteten (tilgjengelig passasjerkilometer) ble redusert med 61% i denne perioden.

Etter å ha permittert 8 300 ansatte mellom januar og mars, bekreftet H1 2020-regnskapet at 22 000 flere skulle følge som en del av «ReNew» -programmet.

Air France (EPA: AF) led et tap på 20,4 milliarder dollar i YTD. Selskapets resultater for tredje kvartal viste at passasjernettverksaktiviteten ble redusert til rundt 40% av fjorårets nivåer. Innstrammingen av reisebegrensninger, grensestengninger og mangelen på bedriftsreiser forsinket forventet trafikkgjenoppretting. Juli og august var relativt sterke når det gjelder trafikk sammenlignet med en skuffende september som ble påvirket av restriktive reisetiltak.

Inntektene i tredje kvartal stupte med 68,3% til € 2 milliarder, eller $ 2,3 milliarder, mens nettoresultatet tapte over € 1,6 milliarder, en reduksjon på € 2 milliarder sammenlignet med i fjor.

International Airlines Group (LON: IAG), som det sjette største flyselskapet globalt, var vitne til et inntektstap på 14,9 milliarder dollar mellom januar og september. Den økonomiske rapporten fra det engelsk-spanske multinasjonale flyselskapets holdingselskap viste at passasjerkapasiteten i tredje kvartal stupte 78,6% fra året før, og 64,3% for perioden på ni måneder.

AIG rapporterte også et driftsunderskudd for de ni månedene på 3,2 milliarder euro eller rundt 3,7 milliarder dollar, sammenlignet med over 2,5 milliarder euro driftsresultat for et år siden.

Statistikken viser at de samlede største inntektene til de tre største europeiske flyselskapene krasjet med 45,9 milliarder dollar siden begynnelsen av året.

Hele historien kan leses her: https://stockapps.com/worlds-largest-airlines-lost-110bn-in-ytd-revenue-delta-airlines-leads