Moderatene har anmodet Økokrim om etterforskning av Statens pensjonstyveri!

Publisert 25.1.2015

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Økokrim nettside (MOD brev)

Det er en meget opprørt men tydelig kampklar partileder sfm.no har på tråden, og som kan fortelle at et brev fra Moderatene nå er på vei til Økokrim med anmodning om etterforskning av statens pensjonstyveri. Partileder Kjell Arne Sellæg i Moderatene er meget klar på at avkortningen av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjonister strider mot flere lover. Fra innledningen av Moderatenes brev til Økokrim har vi sakset følgende:

”Moderatene anmoder Økokrim om å igangsette etterforskning, da Moderatene er av den klare oppfatning at det pågår et trygdebedrageri fra statens side i vinnings hensikt”.

I brevet for øvrig henviser Moderatene til aktuelle lover, også endringer som ble foretatt den 1.1.2015, samt til grunnlovens § 98 som gir utvetydig beskjed om at ”ingen må utsettes for usakelig forskjellsbehandling”. Det er nettopp det gifte og samboende pensjonistene utsettes for hver eneste måned ifølge Sellæg.

– Det er snakk om store summer som hver eneste måned stjeles fra landets pensjonister som er gifte eller samboende. Staten mener den har full rett til fortsatt å ta 10 % av grunnpensjonene deres. Dette er ikke bare umoralsk, men simpelt og gjennom råttent, og det er helt klart snakk om trygdebedrageri fra statens side.

Moderatenes partileder opplyser videre at alle partiene på Stortinget sine respektive sentralstyrer, nå skal ha mottatt partiets brev med beskjed om at politianmeldelse vil bli foretatt mot de partier som ikke omgående sørger for å få stanset pensjonstyveriet.

– Ja, det er helt riktig. Moderatene har sendt brev til alle partiene med unntak av Frp, som er det eneste stortingspartiet som ikke godtar statens tyveri. De har fått en svarfrist til den 31.1.2017. Det er ingen ide for dem å la være å svare, for vi skal gå på dem alle sammen helt til de skjønner alvoret av det de selv medvirker til, sier Sællæg.

Hva er det konkret sentralstyrene medvirker til?

– At de også iht. straffeloven og rent organisatorisk medvirker til pensjonsbedrageri, og slikt må ikke belønnes, derimot påtales – ikke minst straffes. Jeg er rystet over frekkheten til svært mange av dagens folkevalgte. Aldri noen gang har jeg opplevd maken til freidighet og totalt uakseptabel atferd, avslutter partilederen i Moderatene med.