Moderatene: – Stopp lovstridig samordning av grunnpensjoner eller bli politianmeldt

Oslo/Bangsund. Publisert 5.1.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Illus.foto: Colourbox

I disse dager går det ut et brev fra partiet Moderatene til sentralstyrene til de partier som er representert på Stortinget. FrP får derimot ikke et slikt brev. I brevet som er undertegnet av Moderatenes partileder Kjell Arne Sellæg, går det klart fram at partiet ikke går av veien for å politianmelde stortingspartienes sentralstyrer til politiet for medvirkning til både diskriminering og pensjonsbedrageri i vinnings hensikt – til fordel for staten, dersom de ikke snarest får samordningen fjernet.

– Stopp lovstridig samordning av grunnpensjoner eller bli politianmeldt. Det er vår klare melding til partiene på Stortinget med unntak av FrP. Brevene ble sendt pr. post i dag.

Hvorfor unntas FrP?

– I rettferdighetens navn er FrP det eneste partiet på Stortinget som hele tiden har forlangt at den lovstridige samordningen skal fjernes, noe de øvrige partiene ikke har brydd seg om. FrP klarte å få grunnpensjonens avkortning senket fra 15 til 10 % i 2016. Vi forlanger den helt fjernet og ganske så fort. Ved at de andre partiene ikke bryr seg, så bryter de både straffeloven for medvirkning og grunnloven når det gjelder diskriminering. Moderatene sitter ikke stille og ser på at dette får fortsette uten å reagere, sier Sellæg til sfm.no.

Er det ikke drastisk å politianmelde?

– Det burde ikke være nødvendig, men når våre øverste ansvarlige på Stortinget ikke vil forstå at de bryter flere lover som de selv har vært med på å vedta, vel så får de ta konsekvensene som alle andre må ta. Dessverre kan de ikke stilles til personlig ansvar som stortingspolitikere, det kan derimot sentralstyrene deres som bestemmer politikken som disse skal føre, sier Sellæg videre.

Hvor lang frist har dere gitt dem?

– Innen tre uker fra mottakelsen av vårt brev skal de ha svart oss. Dersom ikke det skjer, er anmeldelse uunngåelig.

Hva skjer om de ikke svarer eller at de ikke bryr seg?

– Politiet vil i vår anmeldelse bli orientert om hvem som har mottatt brevet, hvem som har svart på det og hvem som unnlot å svare.

Kjenner dere til rettssaken som nå pågår om samme tema?

– Vi er blitt orientert om den, men vi gjør uansett det vi som politisk parti anser å være nødvendige skritt å ta rent politisk, sier Sellæg til slutt.

Moderatenes video om pensjonsranet

Sfm.no følger saken.