Musikk, sang og Guds ord hører hjemme i våre kirker

Publisert 29.5.2020
Foto: Colourbox

Opplevelsen i kirkebenken er verdifull på mange måter. Det vi hører, bidrar til indre ro, til høytid, til andakt, til nærhet med Gud, underbygger glede, sorg, fest og storhet. Foruten et engasjerende budskap, er sangen og musikken de elementer man opplever, husker, og minnes. Vakker sang, vakker musikk med skjønn harmonisering og smakfull registrering – det er føde for ånd og sjel.

Kirkens instrumenter – som regel orgel og piano – er der for menighetens skyld. For fellesskapets musiske opplevelse. Og akkurat som prestens gode preken er for folket i benkene, er musikken fra orgelet for menigheten. Prestens ord fra lesepult og mikrofon er ikke for prestens egen skyld, men for tilhørerne. Orgelet er heller ikke for organistens egen skyld, men til formidling av toner til Guds ære – for tilhørerne, altså menigheten. Presten er en formidler, organisten likeså. Om presten har sterk røst, og klarer seg godt naturelt – uten mikrofon og digitalt forsterkeranlegg, er det vel og bra. Trenger han mikrofon, er det hans/hennes hjelpemiddel for å nå ut med Guds ord.

Akkompagnementet til sanger og salmer, til liturgiske ledd osv., er viktig for menigheten, og skal framføres med stil og innlevelse. Om organisten gjør sin medvirkning på et godt pipeorgel, eller et godt digitalt kirkeorgel, er ikke avgjørende for dem organisten spiller for – altså menigheten. Begge typer instrumenter er i dag å betrakte som likeverdige arbeids-verktøy for kirkemusikeren. Ordet og musikken er primært for menigheten, sekundert for prest og kantor. Derfor – det ville være like ubegripelig om presten nekter å forkynne via mikrofon, som om organisten nekter å spille til Guds ære over gode høyttalere. Jeg kjenner ingen prest som ikke vil preke så folk får det med seg. Men akk, – jeg kjenner mange organister som utviser frykt og redsel for å prøve hva et godt digital-orgel kan levere! Hva ville kollegene si, hvis jeg….

Frykten blant en del norske organister for vår tids og framtidens kirkeorgler er ubegrunnet, og bygger på prinsipper som henger fast i en fortid som holder på å dø ut. Utviklingen går sin gang på alle områder. Det har kirkemusikere innsett i Sverige, Tyskland, England, Polen, USA – ja, over hele verden. Norske kantorer og organister må våge å prøve veien framover, og ikke bli sittende fast i en prinsipiell hengemyr! Lyd ER lyd – ingen lyd er «kunstig»! De italienske digitale kirkeorglene har klangkvaliteter og muligheter karer som J.S. Bach ville elsket! Kirkeverger verden over har flere prosjekter enn nytt orgel som koster….

Terje Haugom, fleksibel & pensj. organist.