Mye språklig inkompetanse i Norge!

Publisert 15.1.2022
Foto: Sfm.no

Når man henvender seg til et sykehus avdeling for å spørre om en slektnings tilstand, ringer til en bedrifts sentralbord for å søke kontakt med en ansatt, skal bestille en drosje e.l., og blir møtt med en stemme fra andre kanter av verden – som er umulig å forstå, pga. elendig språkopplæring og ditto elendig uttale, da må det være tillatt å bli både frustrert og forbannet, og også kunne gi uttrykk for det! Likedan buss- og taxi-sjåfører som ikke forstår hvor passasjeren ønsker å reise til, er en sann og totalt uakseptabel prøvelse!

I servicenæringen og det norske helsevesen må det kunne kreves enten etnisk norske, vel-utdannede og kompetente kontaktpersoner, som raskt og effektivt – og med tydelig tale – kan besvare innkomne samtaler, så ingen misforståelser kan oppstå, eller – som nødløsning – innvandrere som har norsk-språklig full kompetanse, erfaring og tydelig norsk tale, er service-innstilte og kjappe i hodet!

Likeså må det stilles liknende krav til dem som skal tekste filmer og programmer på TV! Det er hårreisende hvor lite korrektur og hvor mange skrivefeil og språklige blundere som presteres i NRK, TV2 m.fl.!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.