Myke trafikanter på hjul!

Bergen. Publisert 5.5.2017

Av Terje Haugom, samfunnsdebattant
Illus.foto: Colour Box

Samfunnets liv og røre består stort sett av 2 hovedgrupper: De harde og de myke trafikanter. De harde er alle former for motoriserte kjøretøy, inkl. skinnegående trikker og bybane. De myke er gående og syklister. Når en erfaren kokk skal lage en velsmakende rett, vet han eller hun veldig godt hvilke ingredienser som passer sammen, og hvilke som absolutt ikke går sammen i det hele tatt. Slik er det i trafikken også.

Til tider rene bøller

Biler, busser, motorsykler og sporvogner har fått veier til å bruke, og farts-grenser som skal overholdes. De aller fleste som bruker motorisert kjøretøy, gjør det fordi turen som regel har et nyttig formål, og som regel skal man også nå fram til målet innen en viss tid – f.eks. til jobb. De gående bruker fortau der de finnes, og krysser bilenes kjørebane via gangfelt, ofte regulert av trafikklys. Det er en naturlig grunn til at denne gruppen myke trafikanter skal være atskilt fra de motoriserte. På legevakten, sykehuset, Hjelpemiddelsentralen og kirkegården vet de hvorfor.

De syklende skiller seg ikke stort fra de gående, selv om de sitter på en spinkel, ubeskyttet sykkel, og kommer noe raskere fram enn de gående. Noen sykler av praktiske grunner, noen for helsens skyld, og noen synes det er skikkelig gøy å sykle 2 og 3 i bredden, – bare for å irritere den motoriserte gruppen trafikanter. Og fordi myndighetene har gitt dem lov til å bruke den motoriserte gruppens veibane, – og dermed også legitim anledning til å være til hinder for andre. Selv der det finnes både sykkel- og gangvei langs bilveiene, har disse myke – til tider rene bøller – en lei tendens til å rote seg ut i trafikken sammen med bilene.

Noe må gjøres

Med slik uansvarlighet – både fra de syklendes side, men også fra myndighetens side som sier «Del veien!» -, er det ikke rart at det smeller av og til. Og det er så visst IKKE alltid bare bilistenes feil! Resultatet av «Del veien!»-propagandaen vet de mer om på legevakten, sykehuset, Hjelpemiddelsentralen, og kirkegården! Utenom lovlig, tillyste sykkelløp, SKAL syklistene benytte sykkel- og gangvei – evt. fortau – der disse finnes. Må de ut på bilenes territorium, skal de sykle EN og EN på rekke, og passe på å ikke være til hinder for den motoriserte ferdsel! All annen oppførsel bør kunne anmeldes og bøt-legges! Politikere: Gjør noe!