Nå må de bruke hodet!

Publisert 24.11.2023
Foto: Privat/Colourbox innfelt.

Det kommer fram i media at økonomien hos folk flest nå er så presset, bl.a. pga. strømpriser, drivstoffpriser og bompenger, at stadig flere ikke har råd til å la bilen få det nødvendige kontroll- og vedlikeholdsarbeid på bilverksted. Hva fører dette til? Helt innlysende vokser mulighetene for teknisk svikt, med påfølgende ulykker, personskader og dødsfall som resultat.

Er det ikke på tide å lempe litt på statlig griskhet i oljelandet Norge, ved å senke strømprisene, fjerne drivstoffavgiftene – som i Sverige, – og så fjerne hele bompengesystemet? Da vil folk bli i stand til å holde bilene sine i orden, og til og med fornye seg mht. bil. Uten bilen stanser Norge! Og uten en regjering og et Storting som forstår at disse tiltak må til, vil etter hvert tallet på trafikkdrepte gå rett til himmels!

Dere som soler dere i Oljefondets vekst og renommé, ta til vett, og bruk hodet! Norge er IKKE avhengig av disse tre statlige/kommunale verkebyllene som struper folks økonomi! Det å forstå at disse tre områdene må gjøres noe drastisk med – strøm, drivstoff og bompenger, – krever kanskje noe høyere intelligens enn våre nåværende folkevalgte på Løvebakken innehar. Godt valg i 2025! Det finnes faktisk både politikere og partier som har dette som mål.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.