Nå må Hareide ta affære!

Publisert 2.3.2021
Foto: Sfm.no

Norge opplever i dag det rene vanviddet m.h.t. postsortering og ombæring.  Det er et molbo-opplegg ofte med alvorlige konsekvenser.  I Bergen med sine nær 300.000 innbyggere og et omland med over ½ million mennesker – blir lokal post sendt via sortering på Østlandet.  Dette har vist seg å ta uforholdmessig lang tid.  Hver gang det klages i bergens-avisenes spalter på sterkt forsinket post, troppet Posten opp med standard-unnskyldninger som om problemet bare har oppstått en eller to ganger.  Når post gang på gang bruker både en og to uker (dels enda lenger tid!) fra avsender i Bergen til mottaker i Bergen, må selv samferdselsministeren forstå at dette ikke er en holdbar situasjon!

Nedleggelsen av den store moderne postsorteringssentralen i Bergen som sysselsatte hundrevis av mennesker, MÅ gjenopprettes!  Hvis det er snakk om omkostninger, så er det vrøvleprat.  Posten er en offentlig oppgave og ansvar.  Vi er f.eks. mange som de siste årene har fått sykehus-innkallelser og legetime-innkallelser for sent.  Hvem skal betale for uteblitte timer? Posten?  Samferdselsdepartementet?  I samtlige tilfeller jeg vet om har avsendings-datoene vært romslige, men når det likevel tar uker å sende post innen Bergen by, da er det svært alvorlig.  Som landets neststørste by må Bergen kunne bli sorterings- og ombringningssentral for hele det nye såkalte Vestland fylke – ja gjerne for Rogaland også.

Nå må det kunne forlanges at statsråd Hareide tar tak i denne alvorlige saken og ikke kommer med lettvinte unnskyldninger om kostnader og annet bla-bla.  Det godtar vi rett og slett ikke!  Norge har god råd til en ansvarlig postbehandling.

Wilfred Høsteland