Nå må rå-syklistene skjerpe seg i trafikken

Publisert 27.4.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jeg sier meg absolutt enig med BA-leseren torsdag 16.4. som beskriver så korrekt hvordan mange syklister opptrer i trafikken. Og la meg så presisere: Bilister har IKKE vikeplikt overfor syklister som sykler gjennom fotgjengerfelt! Vikeplikten gjelder KUN når syklisten stiger av og går ved siden av sin sykkel – som gående i gangfeltet. (Jfr. Trafikkreglene.)

Og videre: Der det finnes gang- og sykkelvei ved siden av bilvei, SKAL syklister bruke gang- og sykkelveien! Dette MÅ bli påbudt! Det der med å «dele veien» er en tussete retro regel fra den gang hest og kjerre og velocyped («Velte-petter») var fremkomst-midlene. Farten den gang var en helt annen enn i dag. Når nå kommunene satser på å anlegge kombinerte gang- og sykkelveier, er det etter hvert ingen grunn for syklister til å rote seg ut i bilveien, hvor de stort sett er til pest og plage! Bilveiene er først og fremst beregnet på motorisert ferdsel!

All ære skal likevel de relativt få syklister ha, som vet å holde siden, sykle på EN rekke, og viker der de kan for å slippe biler og busser forbi. Det bør snarest komme et forbud mot å sykle to eller flere i bredden på offentlig bilvei! Det går faktisk an å bruke hodet, selv med kondomdress og adrenalin-kick! Og trafikk-reglene gjelder i trafikken – for ALLE veifarende. Og trafikklys, gangfelt og kravet til ansvarlig oppførsel SKAL respekteres!

Til avslutning hevder jeg, at syklister som har det så helsikes travelt på gang- og sykkelveier (som f.eks. Osbane-traséen m.fl.) plikter å vise hensyn overfor andre mosjonssyklister og folk som spaserer på tur. De har like stor rett til å ferdes der! Demp farten, og bruk bjella (påbudt!) i god tid!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.