Når barn under barnevernet dør i etatens varetekt

Publisert 10.1.2023
(Ytring)

Jeg ble ikke det spor forundret når man i Tv2-nyhetene ble kjent med de to som døde i barnevernets omsorg i Spydeberg i Østfold (Viken). Verd første øyeblikk denne nyheten sprakk, så både sa og tenkte jeg at her hadde man ett eller annet med norsk barnevern å gjøre.  Det lå liksom i luften. Da gjenstår spørsmålet NÅR skal denne etaten ta lærdom av tidligere lignende saker? Man kan nok si at dette kommer de aldri til å lære av uansett hvilke unnskyldninger de måtte finne på å komme med. Ikke en gang i regjeringen klarer de å legge til rette for normale tilstander der hjelp kan trengs. Altså man har ikke normalt vett og forstand intakt uansett.

Altså! Nå er det bare å notere ned dette årets første dødsfall innen norsk barnevernets omsorg. Dette blir nok heller ikke den første gangen man får lese/ høre om slike tilfeller i dette året heller. Når skal barnevernet bli stilt til rettslig ansvar der det går så galt som dette? Når man vet at dette har skjedd før, og kommer til å skje igjen, og uten at den ansvarlige (da mener jeg norsk barnevern – uansett hvor i landet dette skjer), blir tatt inn i en rettssal for fremskynding av grovt uaktsomme handlinger som medfører døden? Jeg sier det så sterkt, og nå gjenstår det å se om man blir stilt til ansvar for en slik uttalelse! Jeg venter i spenning!

Ellinor Nerbø