Når folkevalgte blir folkefiender

Publisert 10.6.2023
Foto: Sfm.no

I alle regioner i verden ser det ut til at politikere og myndigheter i økende grad ser på sin egen befolkning som fiender. Alle som følger våkent med i norsk politikk har for lengst forstått at våre folkevalgte på Stortinget ikke lenger har sin lojalitet til landets innbyggere. I stedet for å tjene det folket som har gitt dem tillit til å ivareta innbyggernes interesser, har de blitt våre folkefiender.

Når politikerne påfører befolkningen angst, uro og bekymringer for fremtiden utfører de ikke lenger sitt samfunnsoppdrag. Det er ikke politikernes jobb å skape panikk og skremme vettet av innbyggerne via mediene med påståtte «kriser» på tvilsomt grunnlag. Fryktpropagandaen tjener kun en hensikt; å konsolidere makt og ressurser på få hender.

Våre folkevalgte har aldri fått mandat av folket til å eksperimentere med mennesker eller samfunn, verken når det gjelder elektrifisering av samfunnet, eller utrulling av eksperimentelle «vaksiner» med kun betinget godkjenning. Folk skal ikke ligge våkne om natta og lure på om de har råd til å betale strømregningene, eller har nok penger til å få mat på bordet. I et demokrati skal ingen tvinges eller skremmes til å ta en farlig «vaksine» for å beholde jobben. Det har ingenting med helse å gjøre! Valgkampens hovedsak burde være å beskytte befolkningen mot overgrep og maktmisbruk fra myndighetenes side.

Ingen av partiene på Stortinget har noen innenrikspolitikk. Alt de foretar seg handler om utenrikspolitikk. Var det derfor vi valgte dem? Har vi gitt dem tillit for at de skal sende milliarder av våre skattekroner ut av landet til bistand som ikke virker, eller overføre milliarder til korrupte ledere i autoritære regimer? Hvor er viljen til å ivareta eget folk?

Klaus Schwab, grunnlegger og styreleder i World Economic Forum (WEF), har tidligere uttalt at innen 2030 skal ingen av oss eie noenting og være lykkelige med det. Eliten på toppen skal selvsagt eie alt. Da er det verdt å minne om at politikernes jobb er å gjøre livet enklere for innbyggerne i Norge ved å finne de gode, langsiktige løsningene som fremmer trygghet, trivsel, og forutsigbarhet.

Komiker Groucho Marx uttalte en gang følgende: «Politikk er kunsten å lete etter problemer, finne dem overalt, diagnostisere de feil, og bruke feil preparater.» Det er denne ukulturen Norgesdemokratene vil ta et oppgjør med.

Nina Cappelen
1. kandidat for Norgesdemokratene i Tønsberg og Vestfold