Når galskapen får styre!

Oslo. Publisert 25.2.2017

Av Kåre Eriksen. Moderatene
Foto: JH Media arkiv.

Aftenposten fortalte den 22.2.2017 en ny og skremmende historie om mennesker som har bodd her i nærmere 30 år og har fått barn. Så mener UDI at disse menneskene, ikke bare de som kom først, men også deres barn og barnebarn skal kastes ut av Norge.

Hovedgrunnen til denne galskapen, er at Arbeiderpartiets daværende leder Gro Harlem Brundtland, inngikk Schengen-avtalen uten at Stortinget en gang fikk anledning til å behandle saken. Avtalen medførte:
1. At vårt lands grensekontroll opphørte.
2. Alle som slipper inn i Europa uten å bli registret i det første landet de ankommer, kan reise fritt videre til andre land, som Norge; En gang kalt verdens rikeste land. Ikke rart at vår «åpne honningskrukke» har virket forlokkende på veldig mange.

I et forsøk på å rette opp i så kalte gamle synder, har et tydeligvis alt for stort bemannet UDI startet med å gjennomgå gamle dokumenter i forsøk på å finne de som har fått opphold på bakgrunn av «så kalte feilaktige opplysninger som navn, alder og deres hjemland». Uten at noe er bevist, starter så byråkratene med å rive det norske passet ut av hendene på mennesker som har etablerte sine hjem, er i arbeid, og som oppfører seg som lovlydige mennesker.

Eksempelvis måtte bioingeniøren Mahad Abid Mahamud gå til retten mot Utlendingsmyndighetene etter at de fratok hans pass etter 17 års opphold i Norge. Mahad klarte også å finne en god kur for behandling av den norske utgaven av Ebolasmitten. Disse byråkratene bekrefter igjen at ”utakk er verdens lønn”.

Helt siden Fridtjof Nansens tid har Norge vært kjent for sin medmenneskelighet. Selv før oljen gjorde altfor mange av oss nordmenn stormannsgal, samlet vi mange penger gjennom våre kronerullinger, og hundrevis av kvinner som strikket og lagde husflidsprodukter som de solgte og deretter sendte penger til landsforeninger, slik at disse kunne sende Misjonærene, med nestekjærlighet til alle, ut i verden ikke bare for å forkynne kristendommen, men også å hjelpe fattige og syke mennesker flere i flere land.

Det som nå foregår i UDI bryter med alle våre medmenneskelige prinsipper. Hva om ett menneske kommer hjem til oss og forlanger nøklene til bilen vår, eller sier at du må flytte, reise fra dette huset, noe som tyskerne sa til oss som ble jagd ut av våre hjem, i den nordlige landsdel høsten 1944. Mennesker som har bodd her i landet i mist 10 år, og barn som er født her, blir jo automatisk norske borgere og må få bo her i landet. Sett heller byråkratene til å frakte forbryterne ut av landet vårt.

Bare for noen dager siden så vi mange afrikanere som norske myndigheter ikke kunne sende ut fordi flere afrikanske land ikke ville ta imot dem. Disse byråkratene bør heller, i stedet for å miste jobben, få i oppdrag å løse gåten hvor disse skal sendes ut. For at disse byråkratene skal kunne få sendt disse ut, skal afrikanerne få valget mellom å oppgi sin korrekte ID, eller bli forvist enten til Bjørnøya eller Jan Mayen, begge norsk territorium.