Når hjelpere hates og trues!

Publisert 7.6.2017

Innledning: Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Colourbox

I løpet av kort tid har det funnet sted flere stygge terroraksjoner i Europa. Det siste angrepet skjedde i London, en by hvor det også bor flere tusen mennesker som sokner til islam. De hensynsløse og ondskapsfulle handlingene tok livet av 7 personer. 3 terrorister ble skutt og drept av det britiske transportpolitiet etter bare 8 minutter.

Mange spør seg i dag om hvorfor dette intense hatet skjer mot sivile som også hjelper tusentalls muslimer som har flyktet fra den grusomme borgerkrigen i Syria. Til og med fra talerstoler i moskeer predikes et enormt hat mot vesten og dem som bor der. Tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe har sendt Samfunnsmagasinet en e-post med følgende tekst som vi her gjengir i kursiv stil:

Moskeer har dessverre blitt en «rugekasse» for islamsk ekstremisme Ekstreme islamister representerer fortsatt den største terrortrusselen mot Norge i 2017. Også for 2017 vurderes det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge. PST mener Norge fremdeles står overfor et utfordrende trusselbilde, ikke minst fordi IS har oppfordret sympatisører til å utføre terrorangrep på egen hånd.

Norge har flere ganger blitt gjenstand for islamske terror trusler. Denne trusselen mot Norske og demokratiske verdier kommer fra IS og andre radikaliserte muslimer, som kaldblodig og hensynsløst halshugger sine uskyldige ofre i Allahs navn. Flere av disse ekstremistene har tidligere vært aktive i moskeene i Norge. Grunnet denne skremmende utviklingen mener Demokratene i Norge det nå må innføres et forbud mot å holde taler og prekener på andre språk enn norsk i norske moskeer.

Da journalister som forstod urdu infiltrerte en pakistansk moske i Storbritannia, ble de sjokkert over hvilket budskap som ble spredt fra talerstolen. Det ble bant annet oppfordret til hellig krig, drap på homofile og til å slå jenter på åpen gate i ansiktene dersom de gikk uten hijab. Hva som blir forkynt i norske moskeer må vi få en bedre kontroll med enn det som skjer i dag. Demokratene i Norge vil derfor også at imamer fra utlandet, i fremtiden må nektes arbeidstillatelse i Norge”.

Samfunnsmagasinet gjør oppmerksom på at vi har forsøkt å finne oppslag i flere engelske medier om det som framkommer i e-posten fra Vidar Kleppe. Vi har ikke lykkes med å finne noe som helst om en slik moské. Mulig årsak kan være at britiske medier ikke har funnet saken interessant eller alvorlig nok til å publisere. Det vi også ønsker å si i en forbindelse som denne, er at media også må være på vakt mot å ikke stigmatisere en hel folkegruppe. Flere arabiske land har for øvrig i disse dager tatt kraftige grep for å få stanset terrorister, søking og pengestrøm til slike organisasjoner. Så tar vi samtidig med at sansløse bombetrusler like godt kan komme fra et lands etniske borgere. Det har også Norge fått se flere stygge eksempler på.