Når hjelperne takkes med grusomme drap!

Publisert 2.8.2017

Leder:
Illus.foto: Colourbox

Mange ekstremt radikale islamister har søkt seg til Europa under dekning av å være ”flyktning” eller forfulgt. Ifølge Europol er nå mange tatt i ren løgn under avhør. Deres mobiltelefoner har inneholdt svært viktig informasjon som har bekreftet støtte til både al-Qaida og IS. I påvente av utvisning av slike svært så farlige elementer, lar flere europeiske myndigheter dem få røre seg fritt over hele Europa til stor frykt for mange mennesker. Rettighetene til slike elementer er åpenbart viktigere enn sikkerheten til sivilbefolkningen.

Det aller største problemet er at en rekke politikere og flere ansvarlige myndigheter i flere EU-land, ikke vil være med på å sikre sitt folk og land godt nok mot slike farlige elementer. Dette er blitt bekreftet over tid av flere medier over hele Europa. Et søk på nettet bekrefter at så er tilfelle. En rekke europeiske politikere vil heller ikke forstå problemet. Kanskje ut fra en personlig frykt for å bli stemplet som ”politisk ukorrekt”, og dermed ingen videre karriere etter at det politiske livet er over? Men hva ville skjedd dersom noen av dem eller noen av deres aller nærmeste hadde falt som offer for slike ekstreme elementer, og kanskje mistet livet. Ville de da ha forandret både tone og mening?

Er det vestens sivile ikke-muslimer som også må ta ansvar for at liberalisering og reformering av islam er en vanskelig prosess? Vi vet rent historisk at sunnimuslimer og shiamuslimer hater hverandre. Det er ikke nødvendig å utdype den indirekte årsaken som de aller fleste, de som leser historie, kjenner til. Er det alle i vesten som har skylden for at disse to gruppene stadig fyker i tottene på hverandre, og bruker de mest bestialske metoder for å frarøve hverandre livet? Nesten daglig skjer det bombeattentater mot moskeer i muslimske land. Er det vestens sivile ikke-muslimer som foretar seg disse grusomme handlingene?

Hvorfor drar ekstreme muslimer rundt i en rekke land og stikker ned både eldre og yngre med kniv, mennesker som er totalt uskyldige, men som likevel disse ekstreme elementene også har lagt for hat, mennesker som de selv kaller vantro. Hvorfor begår de slik grusom kriminalitet mot fredelige mennesker som faktisk hjelper dem med både mat, penger og tak over hodet? Skal det heller ikke være lov for moderate muslimer, slike som ikke tar del av eller støtter ekstremistenes ideologi, å påpeke at den slags vil heller ikke de finne seg i?

Både politikere, myndighetspersoner og sivile i Europa og Norden, uavhengig av deres religion, etniske opprinnelse eller nasjonalitet, må nå bli enda mer tydeligere og klare på hva som kan aksepteres og hva som ikke kan aksepteres av mennesker som ”flykter” eller flytter til Europa. Det må ikke bli forbudt å si rett ut at det er innflytterne som skal tilpasse seg lover og regler i de vestlige samfunn de ”flykter” eller flytter til, ikke motsatt. Vanskeligere er det ikke for noen. Grov hensynsløs kjønnsdiskriminering må heller ikke aksepteres på europeisk jord. Her har særlig imamer over hele Europa et meget stort ansvar å forhindre at så skjer.