Når våre folkevalgte begår lovbrudd

Publisert 30.8.2021
Foto: Colourbox

Det jeg skal ta for meg her er forbrytelsene som stort sett de folkevalgte driver med og som ikke får noen konsekvenser for den eller de politikere som har begått disse forbrytelsene Loven sier klart at de som begår forbrytelser mot i Kongerike Norge eller mot det norske folk skal stilles for riksrett. Den delen er det kun medlemmer av Storting og regjering og da også Høyesteretts dommere som skal, om disse har begått slike forbrytelser. Jeg er utdannet jurist i dag og agert som juridisk etterforsker i mange år, der jeg har gjort livet surt for mange politikere. Hva skjer? Ingen verdens ting.

Anniken Huitfeldt som var statsråd i arbeidsdepartementet. Hun mente at det var helt i orden å stemple de som hadde arbeidsavklaringspenger som var utenfor Norges grenser, men innenfor EU som trygdemisbrukere. Da Norge er ett EØS land plikter statsråden å vite hva folk har lov til og ikke, men nei da. De beslagla trygden til dem. Flere ble dømt til bøter og fengsel. Til og med dommere i rettsapparatet har plikt til å vite slikt.

I den saken der, tok jeg flere ganger opp dette med Stortingets kontroll komite, men de satt etter måneder om de som uriktig var straffet, om de hadde fått tilbakebetalt med renter det de hadde blitt fratatt og om de som hadde måtte flytte fra sine boliger til en bolig sosialetaten mente de skulle bo, om de hadde fått erstatning for det også. Jeg ringte flere ganger til Stortinget, men så ble det ingen som var til stede. Det virket som kontrollkomiteen totalt var fraværende. Det virket her som de ikke brød seg om folkets lidelser i det hele tatt. Jeg gjorde ingenting annet enn hva Grunnlovens § 49 gir meg rett til, være folkets talerør, for å være sikker på at folket får det de etter loven har rett til.

Så har vi en delegat historie, det dreier seg om de som ikke betaler sin gjeld. Av disse er det to kategorier. De som har evnen, men gir blaffen. Denne kategorien har jeg ingenting til overs for, men den kategori, de som har betalingsvilje, men av ymse årsaker har mistet evnen av en eller annen grunn. Denne kategorien få en statlig hjelp her, men her glimrer staten med sitt fravær.

Verre er det om selvstendig næringsdrivende blir fratatt sitt levebrød som følge av en lov som kommer flere år etter at den næringsdrivende hadde begynt. Å ta fra noen ett levebrød der han også har gjeld og lar personen sitte igjen med gjelden som da selvfølgelig ikke får betalt, fordi å ta fra personen levebrødet, er nemlig det samme som indirekte si at du ikke får lov å betale gjelden. Dette er ikke bare brudd på Grunnlovens § 97, det er også grovt tyveri av en borger som vil gjøre rett og skjel for seg. Tenk at politikere i oljenasjonen Norge åpenlyst stjeler fra folket.

Det er ikke over med hva jeg har skrevet, det er mer. Når en korrupt forretningsmann ansetter folk til å jobbe for seg, så sier loven klart at denne forretningsmannen har en juridisk plikt å melde denne inn, men gjør det ikke. Da har forbrutt seg mot en lov som skal beskytte arbeiderne At gar har fått drive på med dette spillet, skyldes at fyren har omgangsvenner på høyt plan. At denne fyren har fått drive på slik, er en gåte, men egentlig ikke. Om han har venner i riktige posisjoner, så trår kameraderiet. Det man her fort glemmer, er at dette også er korrupsjon.

Den som skal ha lønn og får det ikke. I stedet saksøker denne kjeltringen sin ansatte for millioner. Saken havner i retten og der blir kravet stående pluss renter. Den dommer som dømte var en fullmektig, uten noen embetsed. Altså dømt uten en godkjent dommer. Denne forbrytelsen har han gjort med veldig menge mennesker. Ingen har klart å få gjort noe med han, for det er for mange korrupte ledere i politietat, økokrim, samt i domstolene, men en dag vil denne ballongen sprekke. Norge er et av verdens mest korrupte land. Det vil komme senere i en senere artikkel.

Hans Bauge
Samfunnskritiker